Download Print this page

Lenovo 02K6699 User Manual page 30

User guide
Hide thumbs

Advertisement

Suomi
Asennus- ja käyttöopas
Lenovon verkkolaite antaa tehoa kanne avalle tietokoneellesi
standardinmukaisen vaihtovirtajohdon avulla. Se lataa myös kanne avan
tietokoneesi akun.
Laitteen kuvaus
Tämä pakkaus sisältää:
• Yhden Lenovon verkkolai een
• Yhden standardinmukaisen vaihtovirtajohdon
• Turvallisuustiedot
• Käy öoppaan
Verkkolai eessa oleva johto liitetään kanne avaan tietokoneeseen.
Verkkolaitteen käyttö
Verkkolaite voidaan lii ää tavalliseen vaihtovirtapistorasiaan. Jos verkkolaite
havaitsee käytön aikana vian, kuten oikosulun tai korkean lämpötilan, verkkolaite
sammuu automaa isesti vaurioiden estämiseksi.
Huomaa:
1. Kun verkkolaite sammuu vian takia, se ei kytkeydy päälle ennen kuin vika
on korja u JA verkkolaite on irrote u virtalähteestä vähintään 10 sekunnin
ajaksi.
2. Verkkolaite tarvitsee rii ävän ilmanvaihdon toimiakseen asianmukaisesti. On
tavallista, e ä verkkolaite tuntuu kuumalta käytön aikana.
Verkkolaitteen liittäminen tavalliseen vaihtovirtapistora-
siaan
Kun haluat käy ää verkkolaite a tavallisessa pistorasiassa, noudata seuraavia
ohjeita:
1. Kytke vaihtovirtajohdon pienempi pää (katso
2. Liitä johdon suurempi pää tavalliseen pistorasiaan (katso
kuvassa).
3. Liitä pienempi, keltakärkinen liitin kanne avan tietokoneesi virtalii imeen
(katso
alla olevassa kuvassa). Varmista tietokoneen näytön tehtäväpalkin
virtakuvakkeesta, e ä tietokone latautuu. Näytössä on pistokkeen kuvake, jos
tietokone latautuu ja akun kuvake, jos kone ei lataudu.
14
alla olevassa kuvassa).
alla olevassa

Advertisement

loading

  Related Manuals for Lenovo 02K6699