Svenska (Översatt Från De Ursprungliga Instruktionerna) - Black & Decker MTOS4 Original Instructions Manual

Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
PORTUGUÊS
O abaixo assinado é responsável pela compilação do ficheiro
técnico e faz esta declaração em nome da Black & Decker.
Garantia
A Black & Decker confia na qualidade dos respectivos
produtos e proporciona aos consumidores uma garantia de
24 meses a partir da data de aquisição. Esta garantia é um
complemento dos seus direitos estabelecidos por lei e não os
afecta de forma alguma. A garantia é válida nos territórios dos
Estados-membros da União Europeia, da Zona Europeia de
Comércio Livre e no Reino Unido.
Para accionar a garantia, esta deve estar em conformidade
com os termos e condições da Black & Decker e terá de
apresentar comprovativos de compra ao vendedor ou a um
técnico de reparação autorizado Black & Decker. Os termos
e condições da garantia de 2 anos da Black & Decker e a
localização do técnico de reparação autorizado mais próximo
podem ser obtidos na Internet em www.2helpU.com ou
contactando uma filial da Black & Decker, cuja morada está
indicada neste manual.
Visite o nosso Website www.blackanddecker.co.uk para
registar o seu novo produto da Black & Decker e receber
actualizações sobre novos produtos e ofertas especiais.
48
(Tradução das instruções
originais)
Patrick Diepenbach,
Director-Geral, Benelux
Black and Decker,
Egide Walschaertsstraat 14-18
2800 Mechelen, Bélgica,
20.12.2021
(Översättning av originalanvisnin-
Avsedd användning
Ditt BLACK+DECKER multifunktionsverktyg har designats
för ett brett utbud av gör-det-själv-tillämpningar. Genom att
använda det oscillerande verktygshuvudet (MTOS4) är detta
verktyg avsett för gör-det-själv-tillämpningar som slipning.
Verktyget kan även användas vid sågning i trämaterial, plast,
gips, icke-järnhaltiga metaller och fästelement (t.ex. ohärdad
spik, häftklammer) samt bearbetning av mjuka väggmaterial
och skrapning av mindre ytor. Verktyget är endast avsett som
konsumentverktyg. Säkerhetsinstruktioner
@
Allmänna säkerhetsvarningar för elverktyg
Varning! Läs alla säkerhetsvarningar,
instruktioner, illustrationer och specifikationer
som levereras med detta elverktyg. Underlåtenhet
att läsa alla instruktioner som listas här nedan kan
resultera i elektrisk stöt, eldsvåda och/eller allvarlig
personskada.
Spara alla varningar och instruktioner för framtida
referens. Termen "elverktyg" i varningarna syftar på
ditt eldrivna (sladdanslutna) elverktyg eller batteridrivna
(sladdlösa) elverktyg.
1. Säkerhet vid arbetsområdet
a. Håll arbetsområdet rent och ordentligt upplyst.
Belamrade eller mörka områden inbjuder till olyckor.
b. Arbeta inte med elverktyg i explosiv atmosfär,
såsom i närheten av brännbara vätskor, gaser eller
damm. Elektriska verktyg ge upphov till gnistor som
kan antända dammet eller ångorna.
c. Håll barn och åskådare borta medan du arbetar
med ett elverktyg. Distraktioner kan göra att du
förlorar kontrollen.
2. Elektrisk säkerhet
a. Kontakterna till elverktyget måste matcha uttaget.
Modifiera aldrig kontakten på något sätt. Använd
inte några adapterkontakter med jordanslutna
(jordade) elektriska verktyg. Omodifierade kontakter
och matchande uttag minskar risken för elektrisk stöt.
b. Undvik kroppskontakt med jordanslutna eller
jordade ytor såsom rör, värmeelement, spisar och
kylskåp. Det finns en ökad risk för elektrisk stöt om
din kropp är jordansluten eller jordad.
c. Utsätt inte elektriska verktyg för regn eller våta
förhållanden. Vatten som kommer in i ett elverktyg
ökar risken för elektrisk stöt.
d. Misshandla inte sladden. Använd aldrig sladden
till att bära, dra eller koppla bort elverktyget från
eluttaget. Håll sladden borta från värme, olja,
vassa kanter och rörliga delar. Skadade eller
tilltrasslade sladdar ökar risken för elektrisk stöt.
SVENSKA
garna)

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents