Nederlands (Vertaald Vanuit De Originele Instructies) - Black & Decker MTOS4 Original Instructions Manual

Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Bedoeld gebruik
Deze BLACK+DECKER-multi-tool is ontworpen voor een
uitgebreide reeks van doe-het-zelftoepassingen. Met de
oscillerende kop (MTOS4) is dit gereedschap bedoeld voor
doe-het-zelftoepassingen zoals schuren. Het is ook geschikt
voor het snijden in hout, kunststof, gips, non-ferrometaal
en bevestigingen (bijv., niet-geharde spijkers, nieten), het
bewerken van zachte wandtegels en het afschrapen van
kleine oppervlakken. Dit gereedschap is uitsluitend bestemd
voor consumentengebruik. Instructies voor de veiligheid
Algemene veiligheidswaarschuwingen voor
@
elektrisch gereedschap
Waarschuwing! Lees alle
veiligheidswaarschuwingen, instructies,
illustraties en specificaties die bij dit
gereedschap zijn meegeleverd. Het niet opvolgen
van alle onderstaande instructies kan leiden tot een
elektrische schok, brand en/of ernstig letsel.
Bewaar alle waarschuwingen en instructies zodat u deze
later ook kunt raadplegen. De term "elektrisch gereedschap"
in de waarschuwingen verwijst naar uw (met een snoer) op de
netspanning aangesloten elektrisch gereedschap of naar uw
(snoerloos) elektrisch gereedschap met een accu
1. Veiligheid op de werkplek
a. Houd het werkgebied schoon en goed verlicht. Op
rommelige of donkere plekken kunnen gemakkelijk
ongelukken gebeuren.
b. Bedien elektrisch gereedschap niet in explosieve
omgevingen, zoals in de nabijheid van ontvlamba-
re vloeistoffen, gassen of stof. Elektrisch gereed-
schap veroorzaakt vonken die het stof of de dampen
kunnen doen ontbranden.
c. Houd kinderen en omstanders op een afstand
wanneer u elektrisch gereedschap bedient. Als u
wordt afgeleid, kunt u de controle over het gereed-
schap verliezen.
2. Elektrische veiligheid
a. Stekkers van elektrisch gereedschap moeten in
het stopcontact passen. Pas de stekker nooit op
enigerlei wijze aan. Gebruik geen adapterstekkers
met geaard elektrisch gereedschap. Niet-aangepas-
te stekkers en passende contactdozen verminderen
het risico van een elektrische schok.
b. Vermijd lichamelijk contact met geaarde opper-
vlakken zoals buizen, radiatoren, fornuizen en
koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico op een
elektrische schok als uw lichaam geaard is.
(Vertaling van de originele instructies)
c. Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen
of natte omstandigheden. Als er water elektrisch
gereedschap binnendringt, verhoogt dit het risico van
een elektrische schok.
d. Behandel het netsnoer voorzichtig. Draag het
elektrisch gereedschap nooit aan het snoer, trek
het gereedschap nooit aan het snoer naar u toe,
en trek de stekker nooit aan het snoer uit het stop-
contact. Houd het snoer uit de buurt van warmte,
olie, scherpe randen of bewegende onderdelen.
Beschadigde snoeren of snoeren die in de war zijn ge-
raakt, verhogen het risico van een elektrische schok.
e. Gebruik, wanneer u elektrisch gereedschap bui-
tenshuis gebruikt, een verlengsnoer dat geschikt
is voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
verlengsnoer dat geschikt is voor werken buitenshuis,
vermindert het risico van een elektrische schok.
f. Als het werken met elektrisch gereedschap op een
vochtige locatie onvermijdelijk is, zorg er dan voor
dat de stroomvoorziening beveiligd is met een
aardlekschakelaar. Het gebruik van een aardlekscha-
kelaar vermindert het risico van een elektrische schok.
3. Persoonlijke veiligheid
a. Let goed op, kijk altijd naar uw werk en gebruik
uw gezond verstand wanneer u elektrisch
gereedschap gebruikt. Gebruik nooit elektrisch
gereedschap als u moe bent of onder invloed van
drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van
onoplettendheid tijdens het werken met elektrisch
gereedschap kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.
b. Draag persoonlijke beschermende kleding. Draag
altijd oogbescherming. Beschermende uitrusting,
zoals een stofmasker, antislip veiligheidsschoenen,
een helm, of gehoorbescherming, gebruikt in de juiste
omstandigheden, zal het risico van persoonlijk letsel
verminderen.
c. Zorg ervoor dat het gereedschap niet per ongeluk
kan worden gestart. Controleer dat de schakelaar
in de stand Uit (Off) staat voor u het gereedschap
aansluit op de stroombron en/of de accu plaatst
en voor u het gereedschap oppakt en draagt. Het
dragen van elektrisch gereedschap met uw vinger op
de schakelaar of het van stroom voorzien van elek-
trisch gereedschap waarvan de schakelaar in de stand
Aan staat, kan gemakkelijk leiden tot ongelukken.
d. Verwijder alle stelsleutels of moersleutels voor u
het elektrisch gereedschap inschakelt. Een steeks-
leutel of stelsleutel die in een ronddraaiend onderdeel
van het elektrisch gereedschap is achtergebleven, kan
persoonlijk letsel veroorzaken.
NEDERLANDS
29

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents