Nederlands (Vertaald Vanuit De Originele Instructies) - Black & Decker KW1200E Original Instructions Manual

Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Bedoeld gebruik
Deze BLACK+DECKER KW1200E invalfreesmachine is
ontworpen
voor het frezen van hout en houtproducten. Dit gereedschap is
bedoeld voor professionele gebruikers en voor privé-gebruik,
door niet-professionele gebruikers.
Veiligheidsinstructies
Algemene veiligheidswaarschuwingen voor
@
elektrisch gereedschap
Waarschuwing! Lees alle
veiligheidswaarschuwingen, instructies,
illustraties en specificaties die bij dit
gereedschap zijn meegeleverd. Het niet opvolgen
van alle onderstaande instructies kan leiden tot een
elektrische schok, brand en/of ernstig persoonlijk
letsel.
Bewaar alle waarschuwingen en instructies als
referentiemateriaal. De hierna gebruikte term 'elektrisch
gereedschap' in alle waarschuwingen die hieronder worden
vermeld, heeft betrekking op elektrisch gereedschap voor
gebruik op netspanning (met netsnoer) of met een accu
(snoerloos).
1. Veilige werkomgeving
a. Houd het werkgebied schoon en goed verlicht. Op
rommelige of donkere plekken zullen sneller ongelukken
gebeuren.
b. Gebruik elektrisch gereedschap niet in een omgeving
met explosiegevaar, zoals in de nabijheid van
brandbare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrisch
gereedschap veroorzaakt vonken die het stof of de
dampen kunnen doen ontbranden.
c. Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik
van elektrisch gereedschap uit de buurt. Als u wordt
afgeleid, kunt u de controle over het gereedschap
verliezen.
2. Elektrische veiligheid
a. De netstekker van het gereedschap moet in het
stopcontact passen. Pas de stekker nooit op enige
manier aan.
Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met
geaard elektrisch gereedschap. Niet-aangepaste
stekkers en passende contactdozen verminderen het
risico van een elektrische schok.
b. Vermijd aanraking van het lichaam met geaarde
oppervlakken, bijvoorbeeld buizen, verwarmingen,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico
van een elektrische schok als uw lichaam contact heeft
met aarde.
(Vertaling van de originele instructies)
c. Houd het gereedschap uit de buurt van regen en
vocht. Als er water in elektrisch gereedschap
binnendringt, verhoogt dit het risico van een elektrische
schok.
d. Behandel het snoer met voorzichtigheid. Gebruik het
snoer nooit om het elektrisch gereedschap te dragen
of naar u toe te trekken, of de stekker uit het
stopcontact te halen. Houd het snoer uit de buurt van
warmtebronnen, olie, scherpe randen, of bewegende
onderdelen. Beschadigde snoeren of snoeren die in de
war zijn geraakt, verhogen het risico van een elektrische
schok.
e. Gebruik, wanneer u buitenshuis met elektrisch
gereedschap werkt, alleen verlengsnoeren die zijn
goedgekeurd voor gebruik buitenshuis. Het gebruik
van een verlengsnoer dat geschikt is voor buiten
vermindert het risico van een elektrische schok.
f. Als u een elektrisch gereedschap moet gebruiken in
een vochtige locatie, moet u een voeding die wordt
beschermd door een aardlekschakelaar (RCD)
gebruiken. Het gebruik van een aardlekschakelaar
vermindert het risico van een elektrische schok.
3. Persoonlijke veiligheid
a. Blijf alert, let goed op wat u doet en ga met verstand
te werk bij het gebruik van elektrisch gereedschap.
Gebruik elektrisch gereedschap niet als u vermoeid
bent of als u onder invloed van drugs, alcohol of
medicatie bent. Een moment van onoplettendheid tijdens
het werken met elektrisch gereedschap kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
b. Draag persoonlijke beschermende kleding. Draag
altijd oogbescherming. Beschermende uitrusting, zoals
een stofmasker, anti- slip veiligheidsschoenen, een helm,
of gehoorbescherming, gebruikt in de juiste
omstandigheden, zal het risico op persoonlijk letsel
verminderen.
c. Voorkom dat het gereedschap onbedoeld kan worden
ingeschakeld. Controleer, voor u de stekker in het
stopcontact steekt en/of de accu plaatst, en voor u het
gereedschap oppakt en draagt, dat de schakelaar in
de uit-stand staat. Het dragen van elektrisch
gereedschap met uw vinger op de schakelaar of het
aanzetten van elektrisch gereedschap waarvan de
schakelaar aan staat, kan leiden tot ongelukken.
d. Verwijder alle stelsleutels of steeksleutels voor u het
elektrische gereedschap aan zet. Een steeksleutel of
een inbussleutel in een draaiend deel van het elektrisch
gereedschap kan tot persoonlijk letsel leiden.
e. Reik niet buiten uw macht. Blijf altijd stevig en in
balans op de grond staan. Dit geeft u betere controle
over het elektrisch gereedschap in onverwachte situaties.
NEDERLANDS
33

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents