Download Table of Contents Print this page

Reiniging En Onderhoud; Opbergen; Problemen Oplossen - Silvercrest SDK 2500 A1 Operating Instructions Manual

Dual hotplate

Advertisement

Table of Contents
4) Wanneer de bereiding klaar is, zet u de thermostaat 4/7 weer op MIN.
Het indicatielampje 5/6 gaat uit.
5) Zet de aan/uit-knop 3 op "O".
Trek de stekker uit het stopcontact als u het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt.

Reiniging en onderhoud

GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK
Haal voor het schoonmaken altijd eerst de stekker uit het stopcontact.
WAARSCHUWING! LETSELGEVAAR!
Laat het apparaat afkoelen voordat u het schoonmaakt!
LET OP - MATERIËLE SCHADE!
Gebruik geen agressieve, chemische of bijtende schoonmaakmiddelen om het
apparaat te reinigen. Deze kunnen het apparaat beschadigen.
Veeg het apparaat af met een vochtige doek. Bij hardnekkig vuil doet u een mild
afwasmiddel op de doek. Vergeet niet om vervolgens alle afwasmiddelresten met
een vochtige doek te verwijderen.
Gebruik het apparaat pas opnieuw nadat het volledig is opgedroogd.

Opbergen

Berg het apparaat op een droge en stofvrije plaats op.

Problemen oplossen

Storing
Het apparaat
werkt niet.
SDK 2500 A1
Dompel het apparaat nooit onder in water of in andere vloeistoff en.
Oorzaak
De stekker zit niet in het
stopcontact.
Het apparaat is defect.
Het apparaat is niet
ingeschakeld.
Oplossing
Steek de stekker in het
stopcontact.
Neem contact op met de
klantenservice.
Zet het apparaat aan met de
aan-/uitknop 3.
NL
17

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

90865

Table of Contents