Download Table of Contents Print this page

De Verpakking Afvoeren; Productbeschrijving; Technische Gegevens - Silvercrest SDK 2500 A1 Operating Instructions Manual

Dual hotplate

Advertisement

Table of Contents
OPMERKING
Controleer of het pakket compleet is en of er sprake is van zichtbare schade.
Neem contact op met de Service-Hotline (zie het hoofdstuk Garantie en
service) als het pakket niet compleet is, of indien er sprake is van schade door
gebrekkige verpakking of transport.

De verpakking afvoeren

De verpakking beschermt het product tegen transportschade. De verpakkingsmaterialen
zijn niet schadelijk voor het milieu. Ze zijn gekozen op grond van milieuvriendelijk-
heid en daarom recyclebaar.
Het terugvoeren van de verpakking in de materiaalkringloop betekent een besparing
op grondstoff en en zorgt voor minder afval. Voer niet meer benodigde verpakkings-
materialen af conform de plaatselijk geldende voorschriften.
OPMERKING
Bewaar, indien mogelijk, de originele verpakking gedurende de garantieperiode
van het apparaat, om het apparaat bij een garantiekwestie volgens de voorschrif-
ten te kunnen verpakken.

Productbeschrijving

1 grote kookplaat
2 kleine kookplaat
3 Aan-/uitknop
4 Thermostaat kleine kookplaat
5 Indicatielampje kleine kookplaat
6 Indicatielampje grote kookplaat
7 Thermostaat grote kookplaat

Technische gegevens

Spanning
Vermogen
Vermogen grote kookplaat
Vermogen kleine kookplaat
SDK 2500 A1
230 V ∼, 50 Hz
2500 W
1500 W
1000 W
NL
13

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

90865

Table of Contents