Download Table of Contents Print this page

Opstellen En In Gebruik Nemen; Bedienen - Silvercrest SDK 2500 A1 Operating Instructions Manual

Dual hotplate

Advertisement

Table of Contents
LET OP - BRANDGEVAAR!
Laat het apparaat nooit zonder toezicht als het in
werking is.
NL
Tijdens het bedrijf mogen zich geen licht brandbare
materialen in de onmiddellijke omgeving van het apparaat
bevinden (bijv. vaatdoeken, ovenwanten, enz.).
Wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt, moet
u het loskoppelen van het lichtnet. Alleen wanneer u de
stekker uit het stopcontact haalt, is het apparaat volledig
stroomvrij.

Opstellen en in gebruik nemen

Bedienen

16
1) Plaats het apparaat op een ondergrond die stabiel, egaal en hittebestendig is.
2) Steek de netstekker in een stopcontact.
3) Schakel het apparaat in door de aan-/uitknop 3 op de stand "I" te zetten.
4) Stel beide kookplaten 1/2 in op MAX en laat ze ca. 3 minuten zonder pan
heet worden.
Hierbij kan er een lichte rookontwikkeling ontstaan door inbranden van de aan-
gebrachte beschermingslaag. Zorg voor voldoende ventilatie. Open bijvoorbeeld
een raam.
OPMERKING
Gebruik kookgerei met een platte, rechte bodem voor een betere warmtegeleiding.
Gebruik indien mogelijk bij de grootte van de kookplaat passend kookgerei.
1) Plaats de gevulde pan op de gewenste kookplaat 1/2.
2) Schakel het apparaat in door de aan-/uitknop 3 op de stand "I" te zetten.
3) Draai de thermostaat 4/7 naar de gewenste instelling:
0 - 4:
langzaam koken
4 - MAX: snel koken
Het indicatielampje 5/6 van de ingestelde kookplaat 1/2 brandt.
SDK 2500 A1

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

90865

Table of Contents