Veiligheidsvoorschriften - Silvercrest SDK 2500 A1 Operating Instructions Manual

Dual hotplate
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Veiligheidsvoorschriften

GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK
Laat beschadigde stekkers en snoeren onmiddellijk
NL
door geautoriseerd en vakkundig personeel of door
de klantenservice vervangen, om risico's te vermijden.
Pak het apparaat, het netsnoer en de netstekker nooit
met natte handen vast. Er bestaat anders gevaar voor
een elektrische schok!
Knik of plet het netsnoer niet.
Trek het netsnoer altijd met de stekker uit het stopcontact,
trek nooit aan het snoer zelf.
Sluit het apparaat uitsluitend aan op een volgens de
voorschriften geïnstalleerd en goed bereikbaar stop-
contact. De netspanning moet overeenstemmen met de
gegevens op het typeplaatje van het apparaat.
Gebruik het apparaat niet in de buurt van de badkuip /
douche of boven een met water gevulde wasbak.
Nabijheid van water vormt een risico, ook als het appa-
raat is uitgeschakeld.
Het apparaat is alleen geschikt voor gebruik in droge
ruimtes.
Dompel het apparaat nooit onder in water of in
andere vloeistoff en.
14
SDK 2500 A1

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

90865

Table of Contents