Download Print this page

Rozwiązywanie Problemów - Motorola PMLN6393 Series User Manual

Single unit charger kit
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Podczas rozwiązywania problemów zawsze obserwuj kolor diody LED:
Zachowanie
diody LED
Jedno
mignięcie na
zielono
Wyłączone
9
Stan ładowarki
Ładowarka pomyślnie się
uruchomiła i jest gotowa
do użycia.
Brak akumulatora
w kieszonce
Termistor otwarty
Akumulator (-)
otwarty
Zwarcie termistora
do akumulatora (+)
Komentarz
Ładowarka jest gotowa do
użycia.
Jeśli akumulator jest
w kieszonce, upewnij się,
że zasilacz jest podłączony
do odpowiedniego
gniazdka elektrycznego.
Jeśli wskazanie nie znika,
usuń akumulator. Sprawdź
styki ładowarki i akumulatora
w celu zapewnienia, że są
one czyste. Włóż ponownie
akumulator.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Motorola PMLN6393 Series

  Related Content for Motorola PMLN6393 Series