Download Print this page

Ważne Instrukcje Dotyczące Bezpieczeństwa - Motorola PMLN6393 Series User Manual

Single unit charger kit
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
Niniejszy dokument zawiera ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
i eksploatacji. Należy się z nimi dokładnie zapoznać i zachować na
przyszłość.
Przed użyciem ładowarki do akumulatorów należy przeczytać wszystkie
instrukcje i oznaczenia ostrzegawcze na (1) ładowarce, (2) akumulatorach
i (3) radiu zasilanym bateryjnie.
W celu zredukowania ryzyka uszkodzenia wtyczki elektrycznej i przewodu
podczas odłączania ładowarki należy pociągać za wtyczkę, a nie za przewód.
1.
Nie należy korzystać z przedłużacza, o ile nie jest to absolutnie
konieczne. Użycie niewłaściwego przedłużacza może doprowadzić do
pożaru i porażenia prądem. Jeśli konieczne jest użycie przedłużacza,
należy się upewnić, że rozmiar przewodu to 18 AWG dla długości do
2,0 m i 16 AWG dla długości do 3,0 m.
1
Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała, należy ładować
tylko autoryzowane akumulatory firmy Motorola
wymienione w tabeli 1. Inne baterie mogą
eksplodować, powodując obrażenia ciała i inne
uszkodzenia. Korzystanie z akcesoriów niezalecanych
przez Motorola może grozić pożarem, porażeniem
prądem lub obrażeniami ciała.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Motorola PMLN6393 Series