Download Print this page

Viktiga Säkerhetsanvisningar - Motorola PMLN6393 Series User Manual

Single unit charger kit
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Viktigt
VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR
Det här dokumentet innehåller viktiga säkerhets- och användningsanvisningar.
Läs anvisningarna noggrant och spara dem för framtida behov.
Innan du använder batteriladdaren bör du läsa samtliga instruktioner och
varningar på (1) laddaren, (2) batteriet och (3) radioenheten där batteriet
används.
Minska risken för skador på elkontakten och sladden genom att dra
i kontakten snarare än i sladden när du kopplar ur laddaren.
1.
En förlängningssladd bör inte användas om det inte är absolut
nödvändigt. Om en olämplig förlängningssladd används kan det leda
till brand eller elstötar. Om en förlängningssladd måste användas
kontrollerar du att sladdstorleken är 18 AWG för längder upp till
2,0 m och 16 AWG för längder upp till 3,0 m.
Minska risken för personskador genom att endast
ladda de laddningsbara Motorola-godkända
batterierna som anges i tabell 1. Andra batterier kan
explodera, vilket kan leda till personskador eller skador
på egendom. Om vaggan används för andra tillbehör,
som inte rekommenderas av Motorola, kan det
medföra risk för brand, elstötar eller personskador.
1

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Motorola PMLN6393 Series