Download Print this page

Viktige Sikkerhetsinstruksjoner - Motorola PMLN6393 Series User Manual

Single unit charger kit
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Obs!

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Dette dokumentet inneholder viktig sikkerhets- og brukerinstruksjoner.
Les disse instruksjonene nøye og ta vare på dem for senere bruk.
Før du bruker batteriladeren, må du lese alle instruksjoner og advarsler som
gjelder (1) laderen, (2) batteriet og (3) radioen som batteriet brukes i.
Dra i pluggen, ikke ledningen, når du skal koble fra laderen, slik at faren for
skade på den elektriske pluggen og ledningen reduseres.
1.
Skjøteledning bør ikke brukes med mindre det er absolutt nødvendig.
Bruk av feil skjøteledning kan medføre risiko for brann og elektrisk
støt. Hvis en skjøteledning må brukes, må du påse at ledningens
størrelse er 18 AWG (ca. 1,02 mm i diameter) for lengder på opptil
2,0 m (6,5 fot), og 16 AWG (ca. 1,29 mm i diameter) for lengder opptil
3,0 m (9,8 fot).
2.
For å redusere risikoen for brann, elektrisk støt eller annen
personskade må du ikke bruke laderen hvis den har blitt ødelagt
1
For å redusere risikoen for skade må du bare lade
oppladbare Motorola-godkjente batterier som er angitt i
tabell 1. Andre batterier kan eksplodere og forårsake
personskade og skade på eiendom. Bruk av tilbehør
som ikke anbefales av Motorola, kan medføre fare for
brann, elektrisk støt eller annen personskade.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Motorola PMLN6393 Series