Download Print this page

Tärkeitä Turvallisuusohjeita - Motorola PMLN6393 Series User Manual

Single unit charger kit
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Varoitus
TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA
Tämä asiakirja sisältää tärkeitä turva- ja käyttöohjeita. Lue ohjeet
huolellisesti ja pidä ne tallessa.
Ennen kuin käytät akkulaturia, lue kaikki (1) laturia, (2) akkua ja (3) akkua
käyttävää radiota koskevat ohjeet ja varoitukset.
Irrota laturin johto vetämällä pistokkeesta (ei johdosta), jotta virtajohto ei
vahingoitu.
1.
Vältä jatkojohtojen käyttöä. Virheellisen jatkojohdon käyttö voi
aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Mikäli jatkojohto on välttämätön,
käytä vain seuraavanlaisia jatkojohtoja: 18 AWG, pituus enintään
2 metriä, ja 16 AWG, pituus enintään 3 metriä.
2.
Älä käytä rikkoutunutta tai vahingoittunutta laturia, sillä se voi
aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai henkilövahingon. Vie
vahingoittunut laturi valtuutettuun Motorola-huoltoon.
Loukkaantumisvaaran välttämiseksi käytä laturia vain
taulukossa 1 mainittujen Motorolan hyväksymien
ladattavien akkujen lataamiseen. Muut akut saattavat
räjähtää ja aiheuttaa henkilö- ja muita vahinkoja.
Muiden kuin Motorolan suosittelemien lisävarusteiden
käyttö saattaa aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai
loukkaantumisen.
1

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Motorola PMLN6393 Series