Download Print this page

Vigtige Sikkerhedsinstruktioner - Motorola PMLN6393 Series User Manual

Single unit charger kit
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Forsigtig

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Dette dokument indeholder vigtige sikkerheds- og betjeningsinstruktioner.
Læs disse instruktioner omhyggeligt, og opbevar dem til fremtidig brug.
Før brug af batteriopladeren skal du gennemlæse alle instruktioner
og advarselsmærkater på (1) opladeren, (2) batteriet og (3) den radio,
der anvender batteriet.
Med henblik på at reducere risikoen for skader på stikket og kablet skal du
trække i stikket og ikke i kablet, når du afbryder opladeren.
1.
Forlængerledning bør kun bruges, hvis det er absolut nødvendigt.
Brug af en defekt forlængerledning kan forårsage risiko for brand
og elektrisk stød. Hvis der benyttes forlængerledning, skal du
kontrollere, at kabelstørrelsen er 18 AWG for længder op til 2,0 m
og 16 AWG for længder op til 3,0 m.
2.
Med henblik på at reducere risikoen for brand, elektrisk stød eller
personskade må opladeren ikke benyttes, hvis den er beskadiget
Med henblik på at reducere risikoen for personskade
må kun Motorolas egne batterier, der fremgår af Tabel
1, genoplades. Andre batterier kan eksplodere, hvilket
kan forårsage personskade og skader. Brug af tilbehør,
som ikke er anbefalet af Motorola, kan medføre risiko
for brand, elektrisk stød eller personskade.
1

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Motorola PMLN6393 Series