AEG FOEN TITAN 1800 User Manual page 31

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Arvoisa asiakkaamme
q
Tutustu huolellisesti tähän käyttöohjeeseen.
Noudata
ennen
sivuilla olevia turvallisuusohjeita! Säilytä
käyttöohje myöhempää tarvetta varten.
Luovuta se edelleen laitteen mahdolliselle
myöhemmälle omistajalle.
Laitteiden kuvaukset
FOEN® TITAN 1800
1 Suutin
2 Ripustussilmukka
3 Irrotettava ilmaritilä
4 Cool-painike
5 Lämpötilan säätökytkin
6 Kaksinopeuksinen virtakytkin
FOEN® PROFESSION 1800
1 Suutin
2 Ripustussilmukka
3 Irrotettava ilmaritilä
4 Cool-painike
5 Lämpötilan säätökytkin
6 Kaksinopeuksinen virtakytkin
FOEN® 1600
1 Suutin
2 Ripustussilmukka
3 Irrotettava ilmaritilä
4 Cool-painike
6 Kaksinopeuksinen virtakytkin
FOEN® 1420 und FOEN® 1410
1 Suutin
2 Ripustussilmukka
6 Kaksinopeuksinen virtakytkin
kaikkea
ensimmäisillä
1
Turvallisuusohjeet
Tämä laite vastaa turvallisuudeltaan ylei-
sesti hyväksyttyjä tekniikka- ja laiteturvalli-
suusasetuksia.
haluamme kuitenkin esittää käyttäjälle seu-
raavat turvallisuusohjeet.
Yleinen turvallisuus
• Laitteen saa liittää vain sähköverkkoon,
jonka jännite ja taajuus vastaavattyyppi-
kilvessä mainittuja arvoja!!
• Huomio! Tätä hiusten-
kuivaajaa ei saa käyttää
kylpyammeen,
taan tai muiden vettä
sisältävien
läheisyydessä.
• Myös sammutettu hiustenkuivaaja on
vaarallinen, irrota kuivaaja sen vuoksi
käytön jälkeen ja ennen puhdistamista
verkosta!
• Älä koskaan irrota pistoketta pistorasi-
asta virtajohdosta vetämällä!
• Alle 30 milliampeerin laukaisuvirralla
toimivan vikavirtasuojakytkimen hankki-
minen lisää turvallisuutta. Ota yhteys
sähköasentajaan.
• Tarkista verkkojohto aika ajoin varmis-
taaksesi, ettei se ole vahingoittunut!
• Tämän laitteen korjaukset tulee aina
jättää
ammatti-ihmisen
Epäasianmukaiset korjaustyöt saatta-
vat aiheuttaa vakavia vaaratilanteita.
Käänny huoltoasioissa aina valtuute-
tun huoltoliikkeen puoleen.
Laitteen
valmistajana
pesual-
astioiden
tehtäväksi.

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Foen 1600Foen 1420Foen profession 1800Foen 1410

Table of Contents