AEG FOEN TITAN 1800 User Manual page 28

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
A gyermekek biztonsága
érdekében
• A használati útmutató biztonsági
elõírásait okvetlenül be kell tartani, és
a gyermekeknek megfelelõ módon el
kell magyarázni.
• Gyermekek ne használják a hajszárítót
felügyelet nélkül.
A hajszárító üzemeltetése során
vegyük figyelembe az alábbiakat.
• Ha a készülék vízbe esik,
haladéktalanul ki kell húzni a hálózati
csatlakozót! Semmiképpen sem
szabad a készülék után a vízbe nyúlni!
Ezt követõen ellenõriztessük a
készüléket szakemberrel!
• A készüléket nem érheti
nedvesség, és nem szabad nedves
kézzel használni.
• A készülékbe ne fújjon bele
sprayjel vagy vízpermettel.
• Amint letesszük a készüléket,
biztonsági okokból azonnal ki kell
kapcsolni!
• A levegõkifúvó nyílás rácsa a
használat során felforrósodik!
• A levegõbeszívó és -kifúvó nyílást
sohase takarjuk el!
• A levegõbeszívó nyílás rácsát
szennyezõdés esetén meg kell
tisztítani. Hajszál ne kerüljön a
levegõbeszívó nyílás rácsának
közelébe.
• Amennyiben az üzemeltetés során
csökken a készülék levegõáteresztõ
képessége (pl. szennyezõdés miatt),
úgy a beépített túlmelegedés-gátló
automatikusan ki-, majd lehûlés
(néhány perc eltelte) után újra
bekapcsolja a készüléket.
• A készülék üzemeltetése során a
vezeték nem érintkezhet a
levegõkifúvó nyílással.
• A készülék nem rendeltetésszerû
vagy helytelen használata esetén a
gyártó nem vállal felelõsséget az
esetleges károkért.
Ártalmatlanítás
2 Csomagolóanyag
A csomagoláshoz felhasznált anyag
környezetkímélõ és újra
felhasználható. A mûanyag részek
külön meg vannak jelölve, pl. >PE<,
>PS< stb. A csomagolóanyagot a
rajta lévõ jelölésnek megfelelõen az
ártalmatlanító helyeken az arra kijelölt
gyûjtõtartályba ártalmatlanítsa.
2 Elhasznált készülék
A terméken vagy a csomagoláson
W
található
hogy a termék nem kezelhetö
háztartási hulladékként. Ehelyett a
terméket el kell szállítani az
elektromos és elektronikai készülékek
újrahasznosítására szakosodott
megfelelö begyüjtö helyre. Azzal, hogy
gondoskodik ezen termék helyes
hulladékba helyezéséröl, sergit
megelözni azokat, a környrzetre és az
emberi egészségre gyakorolt
potenciális kedvezötlen
következményeket, amelyeket
ellenkezö esetben a termék nem
megfelelö hulladékkezelése
okozhatna. Ha részletesebb
tájékoztatásra van szüksége a termék
újrahasznosítására vonatkozóan,
kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
önkormányzattal, a háztartási
hulladékok kezelését végzö
szolgálattal vagy azzal a bolttal, ahol a
terméket vásárolta.
szimbólum azt jelzi,

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Foen 1600Foen 1420Foen profession 1800Foen 1410

Table of Contents