Biztonsági Elõírások; Általános Biztonság - AEG FOEN TITAN 1800 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Igen tisztelt vásárlónk
h
Kérjük, olvassa végig figyelmesen ezt a
használati útmutatót.
Mindenekelõtt vegye figyelembe az elsõ
oldalakon található biztonsági elõírásokat!
Kérjük, õrizze meg a használati útmutatót,
mivel a késõbbiekben még szüksége
lehet rá, és adja tovább a készülék
esetleges késõbbi tulajdonosának is.
A készülékek leírása
®
FOEN
TITAN 1800
1 Hajformázó feltét
2 Akasztó
3 Levehetõ levegõbeszívó rács
4 Hideg levegõ gombja
5 Hõmérséklet-szabályozó kapcsoló
6 Ki- és bekapcsoló,
2 sebességfokozattal
®
FOEN
PROFESSION 1800
1 Hajformázó feltét
2 Akasztó
3 Levehetõ levegõbeszívó rács
4 Hideg levegõ gombja
5 Hõmérséklet-szabályozó kapcsoló
6 Ki- és bekapcsoló,
2 sebességfokozattal
®
FOEN
1600
1 Hajformázó feltét
2 Akasztó
3 Levehetõ levegõbeszívó rács
4 Hideg levegõ gombja
6 Ki- és bekapcsoló,
2 sebességfokozattal
®
FOEN
1420 und FOEN
1 Hajformázó feltét
2 Akasztó
6 Ki- és bekapcsoló,
2 sebességfokozattal
®
1410
1
Biztonsági elõírások
Ezen készülékek biztonsága megfelel a
technika jelenlegi állásának és a
készülékbiztonsági törvénynek. Mi
azonban gyártóként ennek ellenére úgy
gondoltuk, hogy érdemes felhívni
vásárlóink figyelmét az alábbi biztonsági
elõírásokra.
Általános biztonság
• A készüléket csak olyan elektromos
hálózatra szabad csatlakoztatni,
amelynek feszültsége és frekvenciája
megegyezik a típustáblán feltüntetett
értékekke!
• Figyelem! Ne használjuk
ezt a hajszárítót fürdõkád,
mosdókagyló vagy más,
vizet tartalmazó edény
közelében.
• A hajszárító kikapcsolt állapotban is
veszélyforrás lehet, ezért használat
után és tisztítás elõtt mindig ki kell
húzni a hálózati csatlakozót!
• A hálózati csatlakozót soha ne a
vezetéknél fogva húzzuk ki az
aljzatból!
• További biztonságot nyújthat egy < 30 mA
névleges kioldási áramerõsségû hibaáram-
védõáramkör beépítése az elektromos
hálózatba. Forduljunk villanyszerelõhöz!
• Rendszeresen ellenõrizzük a vezeték
esetleges sérüléseit!
• A készüléken javításokat csak
szakember végezhet. A
szakszerûtlen javítások jelentõs
károkat okozhatnak. Amennyiben
javításra van szükség, forduljon a
vevõszolgálathoz vagy a hivatalos
márkakereskedõhöz.

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Foen 1600Foen 1420Foen profession 1800Foen 1410

Table of Contents