Slovenčina - Electrolux EHM33 Series Instruction Book

Hide thumbs Also See for EHM33 Series:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
SLOVENČINA
Ďakujeme, že ste si vybrali výrobok spoločnosti Electrolux. Ak chcete dosiahnuť čo najlepšie výsledky,
vždy používajte originálne príslušenstvo a náhradné diely od spoločnosti Electrolux. Boli navrhnuté
špeciálne pre váš výrobok. Tento výrobok bol vyrobený s ohľadom na životné prostredie. Všetky plastové
časti sú označené na recyklačné účely.
KOMPONENTY
A. Ručný mixér
B
Prepínač rýchlosti
.
C
Pulzový spínač
.
Obrázok str. 2-3
PRED PRVÝM POUŽITÍM
1
Skôr než spotrebič použijete, odstráňte všetky obalové materiály, plasty, štítky, nálepky alebo etikety
pripevnené na základni s motorom, nádobách alebo nástavcoch.
Výstraha! Nikdy neponárajte kryt motora, zástrčku ani kábel do vody alebo inej tekutiny.
Pozor! Skôr ako začnete vymieňať príslušenstvo alebo sa priblížite k častiam, ktoré sa počas prevádzky
spotrebiča pohybujú, vypnite spotrebič a odpojte ho od zdroja napájania.
2
Umyte všetky časti okrem podstavca s motorom teplou vodou so saponátom. Pred použitím každú časť
dôkladne osušte.
Metličky a háky na cesto možno vyčistiť kefkou pod tečúcou vodou alebo umyť v umývačke riadu.
3
Kryt motora by sa mal čistiť len mäkkou vlhkou handričkou a vysušiť utierkou.
Poznámka: pri čistení povrchov zariadenia nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani drôtenky.
ZAČÍNAME
4
Metličky alebo háky na cesto zatláčajte do otvorov na doplnky pod mixérom, kým nezapadnú na
miesto.
5
Pred vysunutím metličiek alebo hákov na cesto ručný mixér odpojte od napájania. Potom prístroj
jednou rukou pevne uchopte a súčasne držte stlačené tlačidlo vysunutia.
Poznámka: Metličky alebo háky môžete odstrániť, len ak je volič rýchlosti v pozícii úplne vľavo.
NÁVOD NA POUŽÍVANIE
6
Použite štandardnú plastovú misu na miešanie. Množstvo potravín nesmie prekročiť 1,5 kg pevných
ingrediencií alebo 1,75 l kvapalných. Pri miesení ťažkého cesta (napríklad na pizzu alebo chlieb) s hmot-
nosťou od 1 kg do 1,5 kg odporúčame spracovať iba 1 porciu a skôr, ako spracujete ďalšiu porciu alebo
zapnete spotrebič znovu, nechajte spotrebič vychladnúť na izbovú teplotu. Takto ochránite výrobok pred
poškodením alebo prehriatím.
7
Používanie mixéra. Rýchlosť zvýšite posunutím voliča rýchlosti zľava doprava. Mixovanie vždy začínajte
pri nízkej rýchlosti a postupne zvyšujte. Nikdy sa nedotýkajte pohybujúcich sa metličiek alebo hákov
nástrojmi ani prstami. Hrozí nebezpečenstvo poranenia.
8
Keď sa počas použivania stlači a podrži turbo spinač, mixer pracuje pri maximalnej rychlosti. Poznám-
ka: šľahacie metličky nie sú vhodné na spracovávanie tuhých zmesí. Na ťažké cestá, ako sú cestá na
koláče a chlieb, použite háky na miesenie.
ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ
9
Vypnite spotrebič, vytiahnite zástrčku zo zásuvky a počkajte, kým sa nástroje úplne nezastavia.
Výstraha! Nikdy neponárajte kryt motora, zástrčku ani kábel do vody alebo inej tekutiny.
10
Umyte všetky časti okrem podstavca s motorom teplou vodou so saponátom. Pred použitím každú časť
dôkladne osušte.
Metličky a háky na cesto možno vyčistiť kefkou pod tečúcou vodou alebo umyť v umývačke riadu.
www.electrolux.com
D
Tlačidlo vysunutia
.
E
Metličky
.
F
Háky na cesto
.
GB
FR
AR
BG
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NO
PL
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
75

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents