Lietuviškai - Electrolux EHM33 Series Instruction Book

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
LIETUVIŠKAI
Dėkojame, kad pasirinkote „Electrolux" gaminį. Norėdami užtikrinti geriausius rezultatus, visuomet
naudokite originalius „Electrolux" priedus ir atsargines dalis. Jie sukurti specialiai Jūsų gaminiui. Šis
gaminys sukurtas galvojant apie aplinką. Visos plastikinės dalys yra paženklintos perdirbimo tikslais.
SUDEDAMOSIOS DALYS
A. Rankinis maišytuvas
B
Greičio parinkimo jungiklis
.
C
„Turbo" funkcijos mygtukas
.
Paveikslėlis 2-3 puslapyje
PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART
1
Prieš naudodami prietaisą, nuimkite visas pakavimo medžiagas, plastikines dalis, etiketes, lipdukus ar
žymeles, kurios gali būti pritvirtintos prie variklio korpuso, dubenų ar priedų.
Įspėjimas! Niekada nenardinkite korpuso, kištuko ar laido į vandenį ar kokį nors kitą skystį.
Dėmesio! Prieš keisdami priedus arba liesdami judančiąsias dalis, išjunkite prietaisą ir ištraukite maitini-
mo laidą iš tinklo.
2
Išplaukite visas dalis, išskyrus variklio korpusą, šiltame, muiluotame vandenyje.
Plakiklius ir tešlos kablius galima nuvalyti tekančiame vandenyje arba indaplovėje.
3
Korpusas turi būti valomas tik minkšta drėgna šluoste, o tada džiovinamas audeklu.
Pastaba: nevalykite prietaiso paviršių abrazyviniais valikliais arba šveičiamosiomis kempinėmis.
NAUDOJIMO PRADŽIA
4
Plakiklius arba tešlos kablius stumkite į apatinėje maišiklio dalyje esančias priedų angas, kol jie atsidurs
savo vietoje.
5
Prieš išimdami plakiklius arba kablius, atjunkite maišiklį. Tada tvirtai laikykite prietaisą viena ranka ir tuo
pačiu metu spauskite išmetimo mygtuką.
Pastaba. Plakiklius arba kablius galima išimti tik tada, kai greičio reguliatorius yra iki galo pasuktas į kairę.
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
6
Naudokite standartinį plastikinį maišymo indą ir neviršykite kietam maistui 1,5 kg ar 1,75 l skysčiams.
Tirštos daugiau kaip 1 kg iki 1,5 kg tešlos maišymui (pvz., picos, duonos) rekomenduojama apdoroti tik 1
porciją ir palaukti, kol maišytuvas atvės iki kambario temperatūros, prieš pradedant apdoroti kitą porciją
ar procesą. Taip apsaugosite savo gaminį nuo perkaitimo.
7
Kaip naudoti maišytuvą. Didinkite greitį, sukdami greičio reguliatorių iš kairės į dešinę. Visada pradėkite
maišyti mažu greičiu, po to jį didinkite. Niekada jokiais daiktais arba pirštais nelieskite besisukančių
plaktuvų arba kablių – galite susižaloti.
8
Jeigu naudojimo metu paspaudžiamas ir laikomas nuspaustas „Turbo" funkcijos mygtukas, maišytuvas
pradės veikti didžiausiu galimu greičiu. Pastaba. Plakikliai nėra pritaikyti tirštiems mišiniams plakti.
Ruošiant tirštą tešlą, pavyzdžiui, pyragui ar duonai, reikėtų naudoti tešlos maišiklius.
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
9
Išjunkite prietaisą, ištraukite elektros kištuką iš sieninio lizdo ir palaukite, kol įrankiai visiškai sustos.
Įspėjimas! Niekada nenardinkite korpuso, kištuko ar laido į vandenį ar kokį nors kitą skystį.
10
Išplaukite visas dalis, išskyrus variklio korpusą, šiltame, muiluotame vandenyje.
Plakiklius ir tešlos kablius galima nuvalyti tekančiame vandenyje arba indaplovėje.
www.electrolux.com
D
Išstūmimo mygtukas
.
E
Plakikliai
.
F
Tešlos maišikliai
.
48

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Electrolux EHM33 Series

Table of Contents