Eesti - Electrolux EHM33 Series Instruction Book

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

EESTI

Täname, et valisite Electroluxi toote. Parimate tulemuste saamiseks kasutage alati Electroluxi
originaaltarvikuid ja -varuosi. Need on loodud spetsiaalselt teie tootele. Antud toote loomisel on
arvestatud looduskeskkonnaga. Kõik plastdetailid on ümbertöötlemist lubava märgistusega.
KOOSTISOSAD
A. Käsimikser
B. Kiirusevalija
C. Turbo-nupp
Pilt lk 2-3
ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST
1
Enne seadme kasutamist eemaldage kogu pakkematerjal, plast, sildid, kleebised või märgid, mis võivad
olla kinnitatud mootorikorpusele, nõudele või tarvikutele.
Hoiatus! Ärge kunagi kastke korpust, pistikut või toitejuhet vette või muusse vedelikku.
Ettevaatust! Enne tarvikute vahetamist või liikuvate osade käsitsemist lülitage seade välja ja eemaldage
vooluvõrgust.
2
Peske kõiki osi, välja arvatud mootorikorpust, sooja seebiveega. Kuivatage osad enne kasutamist
hoolikalt.
Peske vispleid ja tainakonkse harjaga voolava vee all või nõudepesumasinas.
3
Korpust tohib puhastada ainult pehme niiske lapiga. Seejärel pühkige lapiga kuivaks.
Märkus: Ärge kasutage seadme pindade puhastamiseks abrasiivseid vahendeid ega küürimiskäsnasid.
ALUSTAMINE
4
Lükake visplid või tainakonksud mikseri allosas asuvatesse tarvikupiludesse, kuni need klõpsatades oma
kohale lähevad.
5
Enne visplite või tainakonksude eemaldamist tõmmake pistik vooluvõrgust välja. Hoidke seadet kind-
lalt ühe käega, surudes samal ajal visplite vabastamisnupule.
Märkus. Vispleid ja taignakonkse saab eemaldada ainult siis, kui kiirusevalija on kõige vasakpoolsemas
asendis.
TÖÖJUHISED
6
Kasutage tavalist plastikust segamisnõud ja koguseid, mis ei ületa 1,5 kg tahkeid või 1,75 l vedelaid
toiduaineid. Paksema taigna segamisel (nt pitsa- või leivataigen) tuleks üle 1 kg kuni 1,5 kg koguste
puhul valmistada korraga vaid 1 portsjon ning lasta seejärel seadmel enne uue portsjoni töötlemist
toatemperatuurini maha jahtuda. See kaitseb teie seadet ülekuumenemisest põhjustatud rikete eest.
7
Mikseri kasutamine. Kiiruse suurendamiseks lükake kiirusevalijat vasakult paremale. Käivitage mikser
alati madalal kiirusel ja seejärel suurendage kiirust. Vigastusohu tõttu ärge puudutage kunagi
töötavaid vispleid või tainakonkse ei tööriistade ega sõrmedega.
8
Kui vajutate ja hoiate turbo-nuppu mikseri kasutamisel all, töötab mikser maksimaalsel kiirusel. Märkus.
Vahustusotsakud ei sobi tihedate segude töötlemiseks. Tiheda taigna, näiteks piruka- ja leivataigna,
puhul kasutage taignakonksusid.
PUHASTAMINE JA HOOLDUS
9
Lülitage seade välja, eemaldage toitejuhe seinakontaktist ja oodake, kuni tarvikud on pöörlemise täieli-
kult lõpetanud.
Hoiatus! Ärge kunagi kastke korpust, pistikut või toitejuhet vette või muusse vedelikku.
10
Peske kõiki osi, välja arvatud mootorikorpust, sooja seebiveega. Kuivatage osad enne kasutamist
hoolikalt.
Peske vispleid ja tainakonkse harjaga voolava vee all või nõudepesumasinas.
www.electrolux.com
D. Vabastusnupp
E. Vahustusotsakud
F. Taignakonksud
GB
FR
AR
BG
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NO
PL
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
27

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Electrolux EHM33 Series

Table of Contents