Čeština - Electrolux EHM33 Series Instruction Book

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
ČEŠTINA
Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky Electrolux. Nejlepší výsledky vždy zajistíte použitím
originálního příslušenství a náhradních dílů značky Electrolux. Toto příslušenství bylo navrženo speciálně
pro váš výrobek. Tento výrobek je navržen s ohledem na životní prostředí. Všechny plastové součásti jsou
označeny pro účely recyklace.
SOUČÁSTI
A. Ruční šlehač
B. Přepínač rychlostních stupňů
C. Tlačítko Turbo
Strana s obrázky 2-3
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
1
Před prvním použitím spotřebiče odstraňte veškeré obalové materiály, plasty, štítky, samolepky nebo
visačky, které mohou být připojeny k podstavci s motorem, mísám nebo nástavcům.
Varování! Kryt, zástrčka ani kabel se nesmí nikdy ponořit do vody ani jakékoliv jiné kapaliny.
Pozor! Před výměnou příslušenství nebo manipulací s pohyblivými součástmi spotřebič vždy vypněte a
vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
2
Omyjte všechny části kromě podstavce s motorem ve vlažné vodě se saponátem. Každou část před
použitím důkladně osušte.
Šlehací metly a hnětací hákylze očistit pomocí kartáče nebo hadříku pod tekoucí vodou nebo je
umyjte v myčce na nádobí.
3
Kryt je nutné čistit jen měkkým vlhkým hadříkem a poté usušit hadříkem.
Poznámka: K čištění povrchů přístroje nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo drátěnky.
ZAČÍNÁME
4
Zasuňte šlehací metly nebo hnětací háky do příslušných otvorů ve spodní části šlehače tak, aby zacvakly.
5
Před sejmutím metel a hákůvytáhněte šlehač ze zásuvky. Poté přístroj jednou rukou pevně držte a
druhou stiskněte tlačítko vysunutí.
Poznámka: Šlehače nebo hnětače lze vyjmout pouze tehdy, když je volič rychlosti v poloze zcela vlevo.
POKYNY K OBSLUZE
6
Použijte standardní plastovou mísu na míchání a maximálně 1,5 kg tuhých potravin nebo 1,75 l tekutin.
Když připravujete velmi hutné těsto (např. na pizzu nebo chléb) o hmotnosti 1 až 1,5 kg, doporučujeme
zpracovat pouze jednu porci a před další porcí nebo prací nechat mixér vychladnout na pokojovou teplo-
tu. Ochráníte tak svůj spotřebič před poškozením z přehřátí.
7
Obsluha šlehače. Posunutím voliče rychlosti zleva doprava zvyšte rychlost. Mixovat vždy začínejte nižším
stupněm rychlosti, poté jej zvyšte. Pokud je přístroj v provozu, nedotýkejte se metel a háků nástroji ani
prsty, hrozí nebezpečí zranění.
8
Zmáčknete-li a podržíte během práce se šlehačem tlačítko Turbo, bude šlehač pracovat nejvyšší možnou
rychlostí. Poznámka: Whisky Metly nejsou vhodné pro zpracovávání tuhých směsí. Pro tuhá těsta jako na
koláče nebo chléb používejte hnětací háky.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
9
Vypněte spotřebič, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a počkejte, dokud se nástroje nepřestanou zcela
pohybovat.
Varování! Kryt, zástrčka ani kabel se nesmí nikdy ponořit do vody ani jakékoliv jiné kapaliny.
10
Omyjte všechny části kromě podstavce s motorem ve vlažné vodě se saponátem. Každou část před
použitím důkladně osušte.
Šlehací metly a hnětací hákylze očistit pomocí kartáče nebo hadříku pod tekoucí vodou nebo je
umyjte v myčce na nádobí.
www.electrolux.com
D. Tlačítko vysunutí
E. Šlehací metly
F. Hnětací háky
18

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Electrolux EHM33 Series

Table of Contents