Svenska - Electrolux EHM33 Series Instruction Book

Hide thumbs Also See for EHM33 Series:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1

SVENSKA

Tack för att du valt en produkt från Electrolux. Använd alltid originaldelar och tillbehör från Electrolux för
bästa resultat. De har konstruerats speciellt för din produkt. Den här produkten har tillverkats med miljön
i åtanke. Alla plastdelar är märkta i återvinningssyfte.
KOMPONENTER
A. Elvisp
B
Hastighetsväljare
.
C
Turboknapp
.
Bild sida 2-3
INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
1
Innan du använder enheten måste du ta bort allt emballage, all plast, alla etiketter och all märkning från
motorenheten, skålarna och tillbehören.
Varning! Sänk aldrig ned höljet, kontakten eller sladden i vatten eller annan vätska.
Obs! Stäng av apparaten och dra ur kontakten innan du byter tillbehör eller vidrör rörliga delar.
2
Rengör alla delar utom motorenheten i varmt vatten med diskmedel. Torka alla delar noggrant innan du
använder dem.
Visparna och degkrokarna kan rengöras med en borste under rinnande vatten eller i diskmaskinen.
3
Rengör motorenheten med en mjuk och fuktig trasa. Torka den sedan med en trasa.
Obs! Använd inte slipande rengöringsmedel eller skursvampar när du rengör apparatens ytor.
KOMMA IGÅNG
4
Tryck i visparna eller degkrokarna i tillbehörsspåren under mixern tills de kommer på plats med ett klick.
5
Innan du tar bort visparna eller krokarna ska du ta ut kontakten till apparaten. Håll sedan apparaten
ordentligt med ena handen och tryck på eject-knappen.
Obs! Visparna och degkrokarna kan endast tas bort när hastighetsväljaren är i positionen längst till vänster.
BRUKSANVISNING
6
Använd en skål av plast att blanda i och häll inte i mer än 1,5 kg fasta ingredienser eller 1,75 liter
vätska. För knådning av stora degar (t.ex. pizza, bröd) mellan 1-1,5 kg, rekommenderar vi att man bara kör
1 portion och låter mixern svalna till rumstemperatur innan man startar nästa portion eller process. Detta
skyddar produkten från överhettning.
7
Använda mixern. Öka hastigheten genom att flytta hastighetsväljaren från vänster till höger. Börja alltid
mixa på låg hastighet, och öka den sedan. På grund av skaderisken ska du aldrig röra vid visparna eller
krokarna när de är igång, vare sig med föremål eller med fingrarna.
8
Medan Turboknappen hålls ned körs mixern på den högsta hastigheten. Tänk på: visparna är inte
lämpliga för tungarbetade blandningar. Använd degkrokarna för bearbetning av till exempel paj eller
bröddeg.
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
9
Stäng av apparaten, dra ut kontakten ur vägguttaget och vänta tills verktygen har stannat helt.
Varning! Sänk aldrig ned höljet, kontakten eller sladden i vatten eller annan vätska.
10
Rengör alla delar utom motorenheten i varmt vatten med diskmedel. Torka alla delar noggrant innan du
använder dem.
Visparna och degkrokarna kan rengöras med en borste under rinnande vatten eller i diskmaskinen.
11
Rengör motorenheten med en mjuk och fuktig trasa. Torka den sedan med en trasa.
Obs! Använd inte slipande rengöringsmedel eller skursvampar när du rengör apparatens ytor.
Före förvaring, ta bort kontakten från eluttaget. Se till att apparaten är ren och helt torr.
Vi hoppas och tror att du kommer att uppskatta din nya produkt från Electrolux!
www.electrolux.com
D
Eject-knapp
.
E
Vispar
.
F
Degkrokar
.
GB
FR
AR
BG
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NO
PL
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
69

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents