Norsk - Electrolux EHM33 Series Instruction Book

Hide thumbs Also See for EHM33 Series:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1

NORSK

Takk for at du velger et Electrolux-produkt. For å sikre de beste resultatene, må du alltid bruke originale
tilbehør og reservedeler fra Electrolux. De er spesielt designet for produktet ditt. Dette produktet er
utformet med miljøet i tankene. Alle plastdeler er merket for resirkuleringsformål.
KOMPONENTER
A. Håndmikser
B. Hastighetsvelger
C. Turboknapp
Bilde side 2-3
FØR FØRSTE GANGS BRUK
1
Før du bruker apparatet, må du fjerne alt av emballasje, plast, etiketter og klistremerker som kan være
festet til motorenheten, bollene eller tilbehøret.
Advarsel! Senk aldri huset, støpselet eller ledningen ned i vann eller annen væske.
Forsiktig! Slå av apparatet og koble det fra strømforsyningen før du bytter tilbehør eller nærmer deg
deler som beveger seg når apparatet er i bruk.
2
Vask alle delene unntatt motorenheten i varmt såpevann. Tørk hver del grundig før bruk.
Visper og eltekroker kan rengjøres med en børste under rennende vann eller i oppvaskmaskin.
3
De ytre dekslene bør bare rengjøres med en myk, fuktig klut og deretter tørkes av med en tørr klut.
Merk: Ikke bruk skuremidler eller skuresvamper til å rengjøre apparatets overflater.
SLIK KOMMER DU I GANG
4
Skyv vispene eller eltekrokene inn i tilbehørssporene på undersiden av mikseren til du hører et klikk.
5
Trekk støpselet ut av håndmikseren før du fj erner vispene eller eltekrokene. Hold deretter apparatet
fast med én hånd mens du trykker på utmatingsknappen.
Merk: Vispene eller eltekrokene kan bare tas av når hastighetsvelgeren er satt helt til venstre.
BRUKSANVISNING
6
Bruk en standard blandebolle i plast og fast føde som ikke overstiger 1,5 kg eller 1,75 l væske. For å
blande en tung deig (f.eks. pizza, brød) over 1 kg opptil 1,5 kg, anbefaler vi å behandle bare 1 porsjon og
la blanderen kjøle seg ned til romtemperatur før neste porsjon eller prosess startes. Dette vil beskytte
produktet fra skader eller overoppheting.
7
Betjening av mikseren. Øk hastigheten ved å flytte hastighetsvelgeren fra venstre mot høyre. Begynn
alltid miksingen på lav hastighet og øk gradvis. Berør aldri visper eller eltekroker som er i gang, med
verktøy eller fingre. Ellers kan det føre til personskade.
8
Så lenge Turboknappen trykkes ned og holdes inne under bruk, går mikseren med maksimal hastighet.
NB! Vispene skal ikke brukes til stive/harde blandinger. Bruk eltekrokene til blanding av tyngre deiger
som f.eks. pai- og brøddeiger.
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD
9
Slå av produktet, ta ut støpselet ut av stikkontakten og vent til vektøyene har stoppet helt.
Advarsel! Senk aldri huset, støpselet eller ledningen ned i vann eller annen væske.
10
Vask alle delene unntatt motorenheten i varmt såpevann. Tørk hver del grundig før bruk.
Visper og eltekroker kan rengjøres med en børste under rennende vann eller i oppvaskmaskin.
11
De ytre dekslene bør bare rengjøres med en myk, fuktig klut og deretter tørkes av med en tørr klut.
Merk: Ikke bruk skuremidler eller skuresvamper til å rengjøre apparatets overflater.
Trekk støpselet ut av stikkontakten før lagring. Se til at produktet er rent og helt tørt.
Nyt ditt nye Electrolux-produkt!
www.electrolux.com
D. Utmatingsknapp
E. Visper
F. Eltekroker
54

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents