Polski - Electrolux EHM33 Series Instruction Book

Hide thumbs Also See for EHM33 Series:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1

POLSKI

Dziękujemy za wybór produktu Electrolux. Aby uzyskać najlepsze efekty, należy zawsze używać
oryginalnych akcesoriów i części zamiennych firmy Electrolux. Zostały one zaprojektowane specjalnie do
tego produktu. Ten produkt zaprojektowano z myślą o ekologii. Wszystkie części z tworzyw sztucznych
oznaczono jako nadające się do recyklingu.
ELEMENTY
A. Mikser ręczny
B. Przełącznik prędkości
C. Przycisk impulsowy
Rysunek strona 2-3
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
1
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy usunąć wszystkie elementy opakowania, worki
foliowe, etykiety, naklejki i oznaczenia, które mogą znajdować się na module silnika, miskach lub przyst-
awkach.
Ostrzeżenie! Nigdy nie zanurzać obudowy, wtyczki ani przewodu zasilającego urządzenia w wodzie
ani innej cieczy.
Uwaga! Przed wymianą akcesoriów lub zbliżeniem się do części ruchomych w trakcie pracy urządzenia,
należy najpierw wyłączyć urządzenie i odłączyć je od źródła zasilania.
2
Umyć wszystkie części (z wyjątkiem modułu silnika) w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia
naczyń.
Trzepaczki i końcówki do mieszania ciasta można myć szczotką pod bieżącą wodą lub w zmywarce.
3
Obudowę należy czyścić tylko miękką, wilgotną ściereczką, a następnie wycierać do sucha
Uwaga: nie używać do czyszczenia urządzenia ściernych preparatów czyszczących ani myjek do szorow-
ania.
ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA
4
Wsuń trzepaczki lub końcówki do mieszania ciasta w odpowiednie szczeliny na spodzie miksera, aż
zaskoczą na swoje miejsca.
5
Przed wyjęciem trzepaczek lub końcówek do mieszania ciasta odłącz mikser ręczny. Następnie, pewnie
trzymając urządzenie jedną ręką, naciśnij przycisk zwalniający akcesoria.
Uwaga: Końcówki do ubijania lub mieszadła hakowe można odłączać tylko gdy przełącznik wyboru
prędkości znajduje się w lewym skrajnym położeniu.
OBSŁUGA URZĄDZENIA
6
Należy użyć standardowej plastikowej miski do mieszania oraz produktów poniżej 1,5 kg w przypad-
ku produktów stałych i 1,75 l w przypadku płynów. Mieszając ciężkie ciasto (np. na pizzę, chleb) o
masie powyżej 1 kg do 1,5 kg zalecamy przetwarzać jedną porcję i pozwolić mikserowi na ostygnięcie
do temperatury pokojowej przed przystąpieniem do mieszania kolejnej porcji. Pozwoli to uchronić
urządzenie przed uszkodzeniem w wyniku przegrzania.
7
Korzystanie z miksera. Prędkość zwiększa się, przesuwając przełącznik wyboru prędkości w prawą
stronę. Zawsze uruchamiaj mikser z niską prędkością, a następnie ją zwiększaj. Aby nie narażać się na
zranienie, nigdy nie dotykaj obracających się trzepaczek lub końcówek do mieszania ciasta palcami
ani żadnym przedmiotem.
8
Kiedy wciśnięty jest przycisk Turbo, do momentu zwolnienia go mikser działa z maksymalną prędkością.
Uwaga: Trzepaczki nie nadają się do obróbki gęstych produktów. Do gęstego ciasta, na przykład na
placek lub chleb, należy użyć końcówek do mieszania ciasta.
www.electrolux.com
D. Przycisk zwalniający akcesoria
E. Trzepaczki
F. Końcówki do mieszania ciastav
GB
FR
AR
BG
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NO
PL
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
57

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents