Latviešu - Electrolux EHM33 Series Instruction Book

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
LATVIEŠU
Paldies, ka izvēlējāties Electrolux izstrādājumu. Labākam sniegumam izvēlieties oriģinālos Electrolux
piederumus un rezerves daļas. Tie ir paredzēti tieši jūsu izstrādājumam. Šis izstrādājums veidots, domājot
par apkārtējo vidi. Visas plastmasas daļas ir paredzētas pārstrādei.
SASTĀVDAĻAS
A. Rokas mikseris
B. Ātruma izvēles pārslēgs
C. Poga Turbo
Attēls 2-3. lappusē
PIRMS IERĪCES PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES
1
Pirms ierīces lietošanas noņemiet visus iepakojuma materiālus, plastmasas daļas, uzlīmes un etiķetes,
kas var būt piestiprinātas motora pamatnei, bļodām vai palīgierīcēm.
Brīdinājums! Neiegremdējiet korpusu, kontaktdakšu un vadu ūdenī vai citā šķidrumā.
Uzmanību! Pirms piederumu maiņas vai pieskaršanās kustīgajām detaļām izslēdziet ierīci un atvienojiet
to no strāvas padeves avota.
2
Nomazgājiet visas detaļas (izņemot motora pamatni) siltā ziepjūdenī.
Putošanas un maisīšanas piederumus var notīrīt ar birstīti zem tekoša ūdens vai trauku mazgājamā
mašīnā.
3
Korpuss ir jātīra tikai ar mīkstu mitru drāniņu un jānoslauka ar sausu drāniņu.
Piezīme. Tīrot ierīces virsmu, neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai skrāpjus.
DARBA SĀKŠANA
4
Ievietojiet putošanas vai maisīšanas piederumus attiecīgajās atverēs miksera apakšējā daļā, līdz tie nofi
ksējas.
5
Pirms putošanas vai maisīšanas piederumu izņemšanas atvienojiet rokas mikseri no strāvas padeves
avota. Stingri turiet ierīci ar vienu roku un nospiediet piederumu atlaišanas pogu (D).
Piezīme: Slotiņas vai āķus var noņemt tikai tad, kad ātruma pārslēgs ir novietots līdz galam pa kreisi.
LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI
6
Izmantojiet standarta plastmasas maisīšanas trauku un nepārsniedziet 1,5 kg cietiem ēdieniem vai
1,75 l šķidrumiem. Biezas mīklas maisīšanai (piem., picas, maizes) virs 1 kg līdz 1,5 kg mēs iesakām maisīt
tikai 1 porciju un ļaut mikserim atdzist istabas temperatūrā pirms nākamās porcijas maisīšanas vai sagata-
vošanas. Tādejādi jūs pasargāsiet ierīci no pārkaršanas bojājumiem.
7
Miksera izmantošana. Palieliniet ātrumu, pārvietojot ātruma pārslēgu no kreisās puses uz labo. Vienmēr
sāciet ar mazāku ātrumu, tad to palieliniet. Tā kā pastāv risks savainoties, nekad nepieskarieties
putošanas vai maisīšanas piederumiem ar rīkiem vai pirkstiem, ja ierīce darbojas.
8
Kad poga Turbo lietošanas laikā tiek nospiesta un turēta, mikseris darbojas tā maksimālajā ātrumā. Pi-
ezīme. Putošanas slotiņas nav piemērotas biezu maisījumu apstrādei. Biezai mīklai, piemēram, pīrāgu
vai maizes mīklai, izmantojiet mīklas āķus.
TĪRĪŠANA UN APKOPE
9
Pilnībā izslēdziet ierīci, atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.un nogaidiet, līdz rīki ir pilnībā
apstājušies.
Brīdinājums! Neiegremdējiet korpusu, kontaktdakšu un vadu ūdenī vai citā šķidrumā.
10
Nomazgājiet visas detaļas (izņemot motora pamatni) siltā ziepjūdenī.
Putošanas un maisīšanas piederumus var notīrīt ar birstīti zem tekoša ūdens vai trauku mazgājamā
mašīnā.
www.electrolux.com
D. Poga Eject (Izstumt)
E. Putošanas slotiņas
F. Mīklas āķi
GB
FR
AR
BG
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NO
PL
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
51

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Electrolux EHM33 Series

Table of Contents