Български - Electrolux EHM33 Series Instruction Book

Hide thumbs Also See for EHM33 Series:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
БЪЛГАРСКИ
Благодарим Ви, че избрахте продукт на Electrolux. За да си гарантирате най-добрите резултати,
винаги използвайте оригинални аксесоари и резервни части на Electrolux. Те са произведени
специално за Вашия продукт. Този продукт е разработен с мисъл за околната среда. Всички
пластмасови части са обозначени с цел рециклиране.
КОМПОНЕНТИ
A. Корпус на миксера
B. Превключвател за избор на обороти
C. Турбо бутон
Страница с изображения 2-3
ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА
1
Преди да започнете работа с вашия уред, отстранете целия опаковъчен материал, всички
пластмаси, етикети, стикери или накрайници, прикрепени към моторния блок, както и купи или
принадлежности.
Предупреждение! Никога не потапяйте корпуса, щепсела или кабела във вода или други
течности.
Внимание! Изключете уреда и го извадете от контакта, преди да смените аксесоарите или
прилежащите части, които се движат при употреба.
2
Измийте всички части, с изключение на моторния блок, в топла, сапунена вода. Подсушете
старателно всяка от частите преди употреба.
Телените бъркалки и бъркалките за тесто можете да почистите с четка под течаща вода или да
използвате съдомиялна машина.
3
Корпусът трябва да се почиства с мека, влажна кърпа, след което да се подсушава със суха кърпа.
Забележка: Не ползвайте абразивни почистващи препарати или фибро гъби при почистване на
повърхностите на уреда.
ПЪРВИ СТЪПКИ
4
Поставете бъркалката в отвора и натиснете до прищракване.
5
Преди да демонтирате бъркалките изключете от ел.захранването. Дръжте устойчиво миксера с
едната ръка, като с другата натиснете силно бутона за да отстраните бъркалките.
Забележка: Бъркалките или куките могат да се премахват само когато селектора за скорост е
позициониран крайно вляво.
ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА
6
Използвайте стандартна купа за смесване и количества, ненадвишаващи 1,5 кг твърда храна
или 1,75 л течности. За месене на тежко тесто (напр. пица, хляб) над 1 кг и до 1,5 кг препоръчваме
да обработите 1 част и да оставите миксера да изстине до стайна температура, преди да започнете
обработката на следващата част. Това ще предпази продукта ви от прегряване.
7
Работа с миксера. Усилете скоростта като преместите селектора за скорост от ляво на дясно. За да
стартирате процеса на въртене на купата и работата на миксера, изберете желаните от Вас обороти
с помощта на превключвателя. Изберете скорост от 1 до 5. Винаги стартирайте разбъркването на
ниска скорост. Тъй като има опасност от нараняване, никога не докосвайте въртящите се бъркалки
с пръсти или кухненски прибори.
8
Когато натиснете Турбо бутона и задържите по време на работа., миксерът работи на макс.
обороти. Телените бъркалки не са подходящи за продукти с плътна консистенция. За по-
плътни продукти, както и за разбъркване на различни видове тесто използвайте специалните
бъркалко ит комплекта.
www.electrolux.com
D. Бутон за отстраняване на бъркалките
E. Телени бъркалки
F. Бъркалки за тесто
GB
FR
AR
BG
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NO
PL
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
15

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents