Ελληνικά - Electrolux EHM33 Series Instruction Book

Hide thumbs Also See for EHM33 Series:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν της Electrolux. Για να έχετε τα καλύτερα δυνατά
αποτελέσματα, χρησιμοποιείτε πάντα τα γνήσια εξαρτήματα και ανταλλακτικά της Electrolux. Έχουν
σχεδιαστεί αποκλειστικά για το προϊόν σας. Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη το
περιβάλλον. Όλα τα πλαστικά μέρη είναι σημασμένα κατάλληλα με σκοπό να ανακυκλωθούν.
ΕΞΆΡΤΗΜΆΤΆ
A. Αναδευτήρας χειρός
B. Επιλογέας ταχύτητας
C. Πλήκτρο Turbo
Εικόνα στη σελίδα 2-3
ΠΡΙΝ ΆΠΌ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΧΡΗΣΗ
1
Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, τα πλαστικά, τις ετικέτες,
τα αυτοκόλλητα ή τα ταμπελάκια που μπορεί να είναι επικολλημένα στη βάση του μοτέρ, στα μπολ ή στα
εξαρτήματα.
Προειδοποίηση! Μην βυθίζετε το περίβλημα, το φις ή το καλώδιο σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο
υγρό.
Προσοχή! Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από το ρεύμα, προτού αλλάξετε κάποιο
εξάρτημα ή ακουμπήσετε οποιοδήποτε κινούμενο τμήμα της.
2
Πλύνετε όλα τα τμήματα, εκτός από τη βάση του μοτέρ, με ζεστή σαπουνάδα. Αφήστε όλα τα τμήματα
να στεγνώσουν καλά, πριν από τη χρήση.
Μπορείτε να καθαρίσετε τα χτυπητήρια και τα άγκιστρα με μια βούρτσα σε τρεχούμενο νερό ή
πλένοντάς τα σε πλυντήριο πιάτων.
3
Καθαρίστε το περίβλημα μόνο με μαλακό νωπό πανί και κατόπιν στεγνώστε το με ένα πανί.
Σημείωση: Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή συρμάτινα σφουγγαράκια για τον καθαρισμό
των επιφανειών της συσκευής.
ΞΕΚΙΝΏΝΤΆΣ
4
Σπρώξτε τα χτυπητήρια ή τα άγκιστρα ζύμης στις υποδοχές για τα εξαρτήματα που βρίσκονται κάτω
από τη συσκευή, έως ότου ασφαλίσουν στη θέση τους
5
Πριν αφαιρέσετε τα χτυπητήρια ή τα άγκιστρα, αποσυνδέστε τον αναδευτήρα χειρός. Στη συνέχεια,
κρατήστε σφιχτά τη συσκευή με το ένα σας χέρι ενώ πατάτε το κουμπί αφαίρεσης..
Σημείωση: Τα εξαρτήματα ανάδευσης ή οι γάντζοι μπορούν να αφαιρεθούν μόνο όταν ο διακόπτης
επιλογής ταχύτητας είναι τοποθετημένος τελείως αριστερά.
ΌΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΌΥΡΓΙΆΣ
6
Χρησιμοποιείτε ένα συνηθισμένο μπολ ανάμειξης υλικών ενώ φροντίζετε οι ποσότητες των στερεών
τροφών ή των υγρών να μην υπερβαίνουν τα 1.5 kg και τα 1.75 l αντίστοιχα. Για το ανακάτεμα μιας
σφιχτής ζύμης (π.χ. πίτσα, ψωμί) πάνω από 1 kg έως 1.5 kg, σας συνιστούμε να επεξεργάζεστε μόνο
1 μερίδα και να αφήνετε το μίξερ να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου προτού προχωρήσετε στην
επόμενη μερίδα ή επεξεργασία. Η τακτική αυτή θα προστατεύσει το προϊόν σας από τυχόν βλάβη λόγω
υπερθέρμανσης.
7
Λειτουργία του μίξερ. Αυξήστε την ταχύτητα μετακινώντας το κουμπί επιλογής ταχύτητας από τα
αριστερά προς τα δεξιά. Ξεκινάτε πάντα την ανάμειξη σε χαμηλή ταχύτητα και, στη συνέχεια, την
αυξάνετε. Λόγω κινδύνου τραυματισμού, μην αγγίζετε ποτέ με εργαλεία ή με τα δάχτυλα τα
εξαρτήματα ανάδευσης ή τους γάντζους που είναι σε λειτουργία.
8
Όταν το κουμπί Turbo πατηθεί παρατεταμένα κατά τη λειτουργία, το μίξερ λειτουργεί στη μέγιστη
ταχύτητα.
Σημείωση: Τα εξαρτήματα ανάδευσης δεν είναι κατάλληλα για την επεξεργασία σκληρών μειγμάτων. Για
βαριά ζύμη, όπως ζύμη για πίτες και ψωμί, χρησιμοποιήστε τους γάντζους ζύμης.
www.electrolux.com
D. Κουμπί αφαίρεσης
E. Χτυπητήρια
F. Άγκιστρα ζύμης
36

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents