Srpski - Electrolux EHM33 Series Instruction Book

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

SRPSKI

Hvala Vam na odabiru Electrolux proizvoda. Kako biste osigurali najbolje rezultate, uvek koristite
originalnu dodatnu opremu i rezervne delove kompanije Electrolux. Oni su dizajnirani posebno za Vaš
proizvod. Ovaj proizvod je dizajniran s pažnjom na životnu sredinu. Svi plastični delovi obeleženi su u
svrhu recikliranja.
KOMPONENTE
A. Mikser
B
Prekidač za brzinu
.
C
Dugme „Turbo"
.
Slika, stranica 2-3
PRE PRVE UPOTREBE
1
Pre korišćenja aparata uklonite svu ambalažu, plastiku, nalepnice, sličice i etikete pričvršćene za bazu sa
motorom, posude ili nastavke.
Upozorenje! Nikad nemojte stavljati kućište, utikač ili kabl u vodu ili neku drugu tečnost.
Oprez! Isključite aparat i izvucite utikač iz utičnice pre promene nastavka ili pre kontakta sa delovima koji se
kreću tokom rada.
2
Operite sve delove osim baze sa motorom u toploj, sapunjavoj vodi. Dobro obrišite svaki deo pre upotrebe.
Mutilice, mešalice i činija za mućenje mogu se prati četkom pod tekućom vodom ili u mašini za pranje
posuđa.
3
Da biste očistili kućište, prebrišite ga mekom, vlažnom krpom, a zatim ga osušite suvom krpom.
Napomena: Za brisanje površine uređaja ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje i abrazivne sunđere.
POČETAK RADA
4
Gurnite metlice ili nastavke za mešenje testa u priključke za opremu s donje strane miksera, tako da se
zabrave.
5
Pre vađenja metlica ili nastavaka za mešenje, isključite kabl za napajanje ručnog miksera. Zatim jednom
rukom čvrsto uhvatite uređaj i pritisnite dugme za izbacivanje.
Napomena: Mutilice i kuke za mešanje mogu da se skinu samo kada je birač brzine postavljen u krajnji levi
položaj.
UPUTSTVA ZA RUKOVANJE
6
Koristite standardnu plastičnu činiju za mešanje sa količinama koje ne prelaze 1,5 kg čvrste hrane ili 1,75
l tečnosti. Za mešanje teškog testa (npr. pice, hleba) preko 1 kg do 1,5 kg, preporučujemo obradu samo 1
porcije, nakon čega mikser treba ostaviti da se ohladi do sobne temperature pre nego što se započne sa
sledećom porcijom ili obradom. Ovo će zaštititi vaš proizvod od oštećenja usled pregrevanja.
7
Korišćenje miksera. Povećajte brzinu tako što ćete pomeriti birač brzine s leva udesno. Mešanje uvek treba
započeti na najmanjoj brzini i zatim je povećavati. Zbog opasnosti od povrede, mutilice i nastavke za
mešenje nikada nemojte dodirivati prstima niti drugim priborom dok se okreću.
8
Ako u toku rada miksera držite pritisnuto dugme „Turbo", mikser će se okretati maksimalnom brzinom.
Napomena: Mutilice nisu prikladne za obradu gustih smesa. Za obradu gustog testa, poput testa za pitu
ili hleb, koristite nastavke za mešenje testa.
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
9
Isključite uređaj, izvadite utikač iz zidne utičnice i sačekajte dok alatka sasvim ne prestane sa radom.
Upozorenje! Nikad nemojte stavljati kućište, utikač ili kabl u vodu ili neku drugu tečnost.
10
Operite sve delove osim baze sa motorom u toploj, sapunjavoj vodi. Dobro obrišite svaki deo pre upotrebe.
Mutilice, mešalice i činija za mućenje mogu se prati četkom pod tekućom vodom ili u mašini za pranje
posuđa.
www.electrolux.com
D
Dugme za odvajanje dodatne opreme
.
E
Žice za mućenje
.
F
Spiralne mutilice za testo
.
GB
FR
AR
BG
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NO
PL
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
63

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Electrolux EHM33 Series

Table of Contents