Silvercrest KH 2381 Operating Instructions Manual
Silvercrest KH 2381 Operating Instructions Manual

Silvercrest KH 2381 Operating Instructions Manual

Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

C
CAR RADIO
KH 2381
CAR RADIO
Operating instructions
AVTORADIO
Navodila za uporabo
AUTORADIO
Upute za upotrebu
KOMPERNASS GMBH · BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM
www.kompernass.com
ID-Nr.: KH2381-11/08-V2

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

Summary of Contents for Silvercrest KH 2381

 • Page 1 CAR RADIO KH 2381 CAR RADIO Operating instructions AVTORADIO Navodila za uporabo AUTORADIO Upute za upotrebu KOMPERNASS GMBH · BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM www.kompernass.com ID-Nr.: KH2381-11/08-V2...
 • Page 2 KH 2381 3& 4& 2) ; 2&...
 • Page 3: Table Of Contents

  CONTENT PAGE Intended Use Technical Data Items supplied Safety information Operating Elements Installation Connection Configuration of the ISO connections ......... . .7 Installing the radio into the ISO duct .
 • Page 4 Automatic saving ............12 Running through saved stations .
 • Page 5: Intended Use

  Card slot CAR RADIO KH 2381 SD/MMC memory card slot Device fuse: Intended Use 10 A Automotive flat fuse General This device is designed for the reception of FM/AM radio stations as well as for the playback of audio Operating temperature...
 • Page 6: Safety Information

  Safety information Information regarding the handling of batteries • This device is not intended for use by individuals The remote control for this device uses a battery. (including children) with restricted physical, physio- For the handling of batteries please observe the logical or intellectual abilities or deficiencies in following: experience and/or knowledge unless they are...
 • Page 7: Operating Elements

  Danger laser radiation! RDM/4 : Random playback in the CD/MP3/WMA operation mode, The device is fitted with a "Class 1 Laser". station button 4 • Never open the device. INT/3 : Intro function in the CD/MP3/WMA • Never attempt to repair the device. There is operation mode, station button 3 invisible laser radiation inside the device.
 • Page 8: Installation

  Installation Remote control POWER/DIM : Switch device on and off/ dim display illumination If you want to install your car radio yourself follow 3& : Access settings for volume, bass, treble, the installation and connection instructions in this balance and fader manual.
 • Page 9: Configuration Of The Iso Connections

  Configuration of the ISO connections Installing the radio into the ISO duct Configuration Note 1 Rear right + Before installation remove, without fail, the two 2 Rear right - transport securing screws on the top of the 3 Front right + radio housing (marked with a red sticker)! 4 Front right - ISO B...
 • Page 10: Connection Schematic

  • Carefully push the car radio into the mounting Connection schematic duct until it locks into place. Finally put on the bezel frame. Antenna External amplifier Attention! For installation please use the car radio's ISO connections. The vehicle specific ISO adapter that you may possibly require can be obtained from a specialist establishment, from a local ISO B...
 • Page 11: Face Plate

  Face plate Note When the face plate is not inserted into the frame the theft protection LED on the device blinks. Putting the face plate on To safeguard the face plate always keep it stored • Place the face plate with the left side in the frame in its case.
 • Page 12: Operation

  MUTE - Switch off the sound Operation MUTE Press the button on the remote control) to switch off the sound. The message MUTE appears on the display. Operation via the buttons on the To switch the sound back on, press the button device and on the remote control again or turn the multi controller.
 • Page 13: Setting The Operating Mode

  ADJ - Time of day Note Your car radio is equipped with an RDS controlled clock. The clock sets itself automatically when the When you are not receiving any RDS or PTY EON function is switched on and also continues information, "PS NONE“...
 • Page 14: Radio Functions

  Radio functions Accessing the station BD/ENT BAND/ENTER • Select the band range with on the remote control) Selecting the band range • By pressing one of the station buttons 1-6 you BD/ENT BAND/ENTER • Press the button on the remote access the saved station again.
 • Page 15: Pty (Programme Type Code Programme Type/Kind Identification)

  Regional programmes PTY identification A few stations broadcast regional programmes. PTY indicator Contents • In order to playback only the station's regional NEWS News programme hold down the button until the AFFAIRS Politics & current events INFO Special word programmes notice REG ON appears in the display.
 • Page 16: Ta ("Traffic Announcement") - Traffic Radio

  TA ("Traffic Announcement") - Inserting and removing CDs TRAFFIC RADIO • fold the face plate downward by pressing the For this function the EON function must be switched face plate's unlocking device. • Push the CD into the CD slot with the inscribed TA/TP •...
 • Page 17: Title Sampling

  Repeat function with MP3-CDs: Note: RPT/2 • Press the button. RPT ONE is shown in the Creation of MP3-CDs; ID3TAGs display followed by RPT. The current title is re- peated. Like data CDs, MP3-CDs can contain individual RPT/2 • Press the button a second time.
 • Page 18: Search For Directories

  Title name search (Letters) USB port A/PS • Press twice. The notice A** blinks in the display. The first symbol blinks. playback • Turn the multi controller to enter a letter or number, with which the title name begins. Press the multi You can connect an MP3 player or another USB controller.
 • Page 19: Record Function

  • The operations for playing files, function exactly Note the same as for MP3-CDs. • If the device is in a different mode (CD, Radio, When the USB data carrier is full the recording AUX or USB), you can select the card reader automatically switches to the card reader, so LD/MD MODE/LOUD...
 • Page 20: Deleting Recordings/Files From Usb/Mmc

  Note: • If necessary start playback of the external audio device. Deleting of the file cannot be undone! SCAN/REC • Hold down the button. The notice REC MMC or REC USB appears. • If you do not wish to delete the file, press the SCAN/REC LD/MD MODE/LOUD...
 • Page 21: Cleaning

  No sound The device's USB port does not function The volume is set to minimum. The USB port is intended for devices that function • Increase the volume. according to the USB standard. Not all market available The MUTE function is activated. devices conform to this standard.
 • Page 22: Disposal

  Disposal Warranty and Service Do not dispose of the device in your You receive a 3-year warranty for this device as of normal domestic waste. This product the purchase date. Should you, in spite of our high is subject to the European directive quality standards, have grounds for complaint please 2002/96/EC.
 • Page 23 Warranty Car radio KH 2381 DES Ltd In order to guarantee a cost free re- Tel.: 0870/787-6177 pair procedure please get in touch Fax: 0870/787-6168 with the service hotline. Make sure e-mail: support.uk@kompernass.com you have your sales slip handy. Irish Connection...
 • Page 25 KAZALO VSEBINE STRAN Predvidena uporaba Vsebina kompleta Varnostni napotki Upravljalni elementi Vgradnja Nasveti za vgradnjo ............28 Priključitev Priključitev na ISO priključke .
 • Page 26 Ročna nastavitev oddajnika ..........34 Shranjevanje oddajnikov .
 • Page 27: Predvidena Uporaba

  Predalček za kartice AVTORADIO KH 2381 Priključek za pomnilniške kartice SD/MMC Varovalka naprave: Predvidena uporaba 10 A ploska avtomobilska varovalka Ta naprava je predvidena za sprejem FM/AM radijskih Splošno oddajnikov ter za predvajanje avdio in MP3 CD-jev, Delovna MP3 datotek z USB podatkovnih nosilcev in temperatura: +5°—...
 • Page 28: Varnostni Napotki

  Varnostni napotki Napotki za rokovanje z baterijami Daljinski upravljalnik za obratovanje potrebuje baterijo. • Ta izdelek ni namenjen temu, da bi ga uporabljale V zvezi z rokovanjem z baterijami upoštevajte osebe (tudi otroci ne) z omejenimi fizičnimi, naslednje: zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali Nevarnost eksplozije! s pomanjkljivimi izkušnjami in/ali znanjem, razen pod nadzorom osebe, ki je zanje odgovorna ali...
 • Page 29: Upravljalni Elementi

  Nevarnost - lasersko sevanje! Tipka za postajo 5/prejšnji seznam Tipka za postajo 6/naslednji seznam Naprava obsega "laser 1. razreda". RDM/4 : Slučajno predvajanje v CD/MP3/WMA • Naprave nikoli ne odpirajte. obratovanju, tipka za postajo 4 • Naprave ne poskušajte popravljati. INT/3 : Uvodna funkcija pri CD/MP3/WMA V notranjosti naprave se nahaja nevidno...
 • Page 30: Vgradnja

  Vgradnja Daljinski upravljalnik POWER/DIM : Vklop in izklop naprave/zatemnitev osvetljave zaslona Če svoj avtoradio želite vgraditi sami, sledite nasvetom : Priklic nastavitev glasnosti zvoka, basov, za vgradnjo in priključitev v teh navodilih. 3& visokih tonov, funkcij Balance in Fader Nasveti za vgradnjo / : Iskanje naslova/oddajnika nazaj/naprej MODE/LOUD : Nastavitev načina obratovanja/...
 • Page 31: Priključitev Na Iso Priključke

  Priključitev na ISO priključke Vgradnja radia v ISO odprtino Priključki Opomba 1 Zadaj desno + 2 Zadaj desno - Pred montažo obvezno odstranite oba vijaka 3 Spredaj desno + za varovanje pri transportu na zgornjem delu 4 Spredaj desno - ISO B radijskega ohišja (označena sta z rdečo nalepko)! 5 Spredaj levo +...
 • Page 32: Priključna Shema

  Pri vgradnji uporabljajte ISO priključke avtora- Priključna shema dia. ISO adapterje, specifične za vaše vozilo, ki jih morebiti tudi potrebujete, dobite v avto- Antena mehaničnih delavnicah, specializiranih trgovi- Zunanji ojačevalnik nah ali na ustreznih strokovnih oddelkih blagovne hiše. Zaradi uporabe drugih vrst priključkov vaša garancijska pravica preneha veljati! Pri vstavljanju upoštevajte položene kable;...
 • Page 33: Upravljalni Del

  Namestitev upravljalnega dela Opomba • Upravljalni del v okvir vstavite najprej na levi strani. Potem trdno pritisnite na desno stran, Če upravljalni del v okvir ni vstavljen pravilno, da se ta zaskoči. na napravi utripa LED zaščite pred tatvino. Upravljalni del zmeraj zaščitite tako, da ga hranite v etuiju.
 • Page 34: Uporaba

  Uporaba MUTE - izklop tona MUTE Pritisnite tipko na daljinskem upravljalniku), da izklopite ton. Na zaslonu se pojavi prikaz Upravljanje s tipkami na napravi MUTE. in na daljinskem upravljalniku Za vklop tona pritisnite tipko še enkrat ali pa zasukajte multiregulator. Napis MUTE ugasne. Večino funkcij lahko upravljate tako s tipkami na napravi kakor tudi z ustrezno tipko na dal- Bas/visoki toni/funkciji Balance/Fader...
 • Page 35: Nastavitev Načina Obratovanja

  Opomba ADJ - urni čas Vaš avtoradio je opremljen z RDS krmiljeno uro. Če ne sprejemate signalov RDS ali informacij Ura se pri vklopljeni EON funkciji nastavi samodejno PTY, se na zaslonu pojavi "PS NONE" ali "PTY NONE". Vsak prikaz se pojavi le za in teče naprej tudi ob izklopljenem radiu.
 • Page 36: Izbira Frekv. Območja

  Priklic oddajnikov Radijske funkcije BD/ENT BAND/ • Z izberite frekvenčno območje. ( ENTER na daljinskem upravljalniku) • S pritiskom na eno od tipk za postaje 1-6 shranjene Izbira frekv. območja oddajnike ponovno prikličete. BD/ENT BAND/ENTER • Pritisnite tipko na daljinskem Avtomatsko shranjevanje upravljalniku) za prehod med UKW (FM1, FM2, A/PS...
 • Page 37: Pty (Program Type Code; Tip/Vrsta Programa - Prepoznavanje)

  Regionalni programi PTY tipi Nekateri oddajniki oddajajo regionalne programe. PTY prikaz Kazalo • Da se bodo predvajali le regionalni programi NEWS Novice oddajnika, tipko držite pritisnjeno, dokler se AFFAIRS Politika & aktualno na zaslonu ne pojavi prikaz REG ON. INFO Posebne oddaje •...
 • Page 38: Ta (Traffic Announcement) - Prometna Obvestila

  TA (Traffic Announcement) - PROMET- Vstavitev in odstranitev CD-jev NA OBVESTILA • Upravljalni del preklopite navzdol tako, da pritisnete Za to funkcijo mora biti vklopljena funkcija EON. na pripravo za sprostitev upravljalnega dela. TA/TP • Na kratko pritisnite tipko na daljinskem •...
 • Page 39: Kratko Predvajanje Naslovov

  Napotek: Funkcija ponavljanja pri MP3 CD-jih: Izdelava MP3 CD-jev; ID3 TAG-i RPT/2 • Pritisnite tipko . Na zaslonu se prikaže RPT ONE in potem še RPT. Aktualni naslov se ponovi. MP3 CD-ji lahko ravno tako kot podatkovni RPT/2 • Pritisnite tipko še enkrat.
 • Page 40: Iskanje Po Seznamih

  USB priključek Iskanje imen naslovov (črke) A/PS • Pritisnite dvakrat. Na zaslonu utripa prikaz A**. Prvi znak utripa. • Multiregulator obračajte in vnesite črko ali številko, Predvajanje s katero se začne ime naslova. Multiregulator Na USB priključek na pročelju naprave lahko priključite pritisnite.
 • Page 41: Funkcija Snemanja

  Predvajanje MP3 ali WMA naslovov na pomnilniški Potem prednastavljeni "R" signalizira snemanje. kartici se samodejno zažene. Opomba • Upravljanje pri predvajanju datotek deluje ravno tako kot pri MP3 CD-jih. Ko je USB podatkovni nosilec poln, se sneman- • Če se naprava nahaja v drugem načinu (CD, je avtomatsko nadaljuje na čitalniku kartic, če Radio, AUX ali USB), lahko čitalnik kartic izberete s je vstavljena pomnilniška kartica (gl.
 • Page 42: Snemanje/Brisanje Podatkov Z Usb/Mmc

  LD/MD MODE/LOUD • S tipko na daljinskem upravljalni- Snemanje z radia ali avdio vhoda S svojim avtoradiom lahko na USB podatkovni nosilec ku preidite v način USB ali SD/MMC, odvisno ali pomnilniško kartico snemate tudi z radia ali avdio od tega, kje se nahaja datoteka, ki jo želite izbrisati. vhoda.
 • Page 43: Odprava Napak

  Odprava napak Napake pri lastnoročno zapečenih CD-jih Lasten CD preverite v drugi predvajalni napravi. Naprave se ne da vklopiti. Radio in/ali samodejna shranitev oddajnikov Vžig ni vklopljen. ne delujeta • Vklopite vžig z obratom ključa. Kabel antene ni pravilno priključen. Ena od varovalk je pokvarjena.
 • Page 44: Odstranitev

  Odstranitev Garancija in servis Naprave nikakor ne odvrzite v običajne Za to napravo prejmete 3 leta garancije od datuma hišne smeti. Ta proizvod je podvržen nakupa. Če imate kljub našim visokim standardom evropski Direktivi 2002/96/EC. kakovosti razlog za reklamiranje tega izdelka, Napravo odstranite pri registriranem podjetju za pokličite na našo servisno telefonsko linijo.
 • Page 45 Garancija Avtoradio KH 2381 Birotehnika Za zagotovitev brezplačnega poteka Phone:+386 (0) 2 522 16 66 popravil, prosimo pokličite servisno Fax: +386 (0) 2 531 17 40 telefonsko linijo. Pri tem imejte pri- e-mail: support.si@kompernass.com pravljen svoj blagajniški račun. www.mysilvercrest.de Prosimo, da naslov pošiljatelja napišete čitljivo:...
 • Page 47 SADRŽAJ STRANA Uporaba u skladu sa namjenom Tehnički podaci Obim isporuke Sigurnosne napomene Elementi za rukovanje Ugradnja Raspored ISO-priključaka ........... .51 Ugradnja radio-uređaja u ISO-otvor .
 • Page 48 Pozivanje stanice ............56 Automatsko memoriranje .
 • Page 49: Uporaba U Skladu Sa Namjenom

  AUTO-RADIO KH 2381 Pretinac za kartu SD/MMC priključak za memorijsku karticu Osiguranje uređaja: Uporaba u skladu sa namjenom 10 A automobilski plosnati utični osigurač Ovaj uređaj je namijenjen za prijem FM/AM-krugo- Općenito valnih postaja, kao i za reprodukciju audio- i MP3- Područje pogonske...
 • Page 50: Sigurnosne Napomene

  Sigurnosne napomene Napomene o opho∂enju sa baterijama • Ovaj uređaj nije namijenjen da bude korišten Daljinski upravljač ovog uređaja napaja se sa ba- od strane osoba (uključujući djecu) sa ograniče- terijom. Prilikom ophođenja sa baterijama molimo nim fizičkim, senzoričnim i mentalnim osobinama obratite pažnju na slijedeće: i nedostatkom iskustva ili znanja, osim ako ove Opasnost od eksplozije!
 • Page 51: Elementi Za Rukovanje

  Opasnost od laserskog zraãenja! („Program Type“): Pretraga odašiljača prema pripadnosti PTY-grupi Uređaj raspolaže laserom "Klase 1". Stanična tipka 5/prethodni direktorij Stanična • Nikada ne otvarajte uređaj. tipka 6/slijedeći direktorij • Ne pokušavajte popravljati uređaj. RDM/4 : Reprodukcija slučajnim redosljedom u U unutrašnjosti uređaja postoji nevidljivo CD/MP3/WMA-pogonu, stanična tipka 4 lasersko zračenje.
 • Page 52: Priključak

  Ugradnja Daljinski upravljač POWER/DIM Uključivanje/isključivanje uređaja/prigušivanje Ukoliko želite sami ugraditi Vaš auto-radio, slijedite osvjetljenja displaya naputke za ugradnju i priključivanje navedene u : Pozivanje podešavanja glasnoće, basa, okviru ovih uputa za rukovanje. 3& visokotonaca, balanse i fadera Napomene za ugradnju / : Traženje pjesama/postaje prema natrag/prema naprijed •...
 • Page 53: Raspored Iso-Priključaka

  Raspored ISO-priključaka Ugradnja radio-uređaja u ISO-otvor Raspored Napomena 1 Stražnja desna strana + 2 Stražnja desna strana - Obavezno prije montaže uklonite dva vijka 3 Prednja desna strana + za transportno osiguranje na gornjem kućištu 4 Prednja desna strana - uređaja (označena crvenim naljepnicama)! 5 Prednja lijeva strana + 6 Prednja lijeva strana -...
 • Page 54: Priključna Shema

  Priključna shema PaÏnja! Antena Molimo Vas da prilikom ugradnje koristite Eksterno pojačalo ISO-priključke auto-radija. ISO-adaptere speci- fične za vozilo, koji će Vam eventualno biti po- trebni, možete nabaviti u specijaliziranim trgo- vinama ili u stručnim odjelenjima robnih kuća. U slučaju uporabe drugih vrsti priključaka pravo ISO B na jamstvo prestaje važiti! ISO A...
 • Page 55: Konzola Za Posluživanje

  Konzola za posluživanje Napomena Ako konzola za posluživanje nije umetnuta u okvir, na uređaju trepti LED za zaštitu od krađe. Umetanje konzole za posluživanje Za zaštitu konzolu za posluživanje uvijek čuvajte • Konzolu za posluživanje prvo sa lijevom stranom u etuiu. umetnite u okvir.
 • Page 56: Rukovanje

  Rukovanje MUTE - isključivanje tona MUTE Pritisnite tipku na daljinskom upravljaču), kako biste isključili ton. Na displayu se pojavljuje Rukovanje preko tipki na uređaju prikaz MUTE. i na daljinskom upravljaču Da biste ton ponovo uključili, pritisnite tipku ponovo ili okrenite multi-regulator. Prikaz MUTE Pretežni broj funkcija možete posluživati pomoću se gasi.
 • Page 57: Podešavanje Vrste Pogona

  Napomena ADJ - Točno vrijeme Vaš auto-radio je opremljen sa RDS-satom. Ovaj sat Ukoliko ne primate RDS ili PTY-informacije, se automatski podešava pri uključenoj EON-funkciji, pojaviti će se „PS NONE“ ili „PTY NONE“ na displayu. Svaki prikaz se pojavljuje samo a on radi i kada je radio-uređaj isključen.
 • Page 58: Radio-Funkcije

  Pozivanje stanice Radio-funkcije BD/ENT • Odaberite pomoću frekvencijski pojas. BAND/ENTER na daljinskom upravljaču) • Pritiskanjem jedne od staničnih tipki 1-6 ćete Odabir područja krugovalnog pojasa memorirane stanice ponovo pozvati. BD/ENT BAND/ENTER • Pritisnite tipku na daljinskom Automatsko memoriranje upravljaču), kako biste između UKW (FM1, FM2, A/PS FM3) i srednjeg vala (MW1, MW2) prebacivali.
 • Page 59: Pty (Program Type Code Program Tip/Vrsta Oznaka)

  Regionalni programi PTY-oznake PTY-prikaz Sadržaj Neki odašiljači emitiraju regionalne programe. • Da biste primali samo regionalne programe oda- NEWS Vijesti AFFAIRS Politika&Zbivanja šiljača, držite tipku pritisnutu, dok se u INFO Specijalni tekstualni programi displayu prikaz REG ON ne pojavi. Šport Šport •...
 • Page 60: Ta („Traffic Announcement") - Prometni Program

  TA („Traffic Announcement“) - Umetanje CD-diskova i njihovo PROMETNI PROGRAM vađenje Za ovu funkciju mora biti uključena EON-funkcija. • Konzolu za posluživanje preklapanjem spustite TA/TP • Nakratko pritisnite tipku na daljinskom tako, što ćete pritisnuti njenu deblokadu. upravljaču) kako biste ovaj modus uključili ili •...
 • Page 61: Reprodukcija Početka Pjesme

  Napomena: Funkcija ponavljanja kod MP3-diskova: Sastavljanje MP3-diskova; RPT/2 • Pritisnite tipku . Na displayu se RPT ONE ID3TAGs pojavljuje, nakon čega se pojavljuje prikaz dojave RPT. Aktualna pjesma se ponavlja. Diskovi MP3-CD mogu kao CD-diskovi sa podaci- RPT/2 • Pritisnite tipku po drugi puta.
 • Page 62: Pretraga Direktorija

  USB-priključak Traženje naziva pjesme (slova) A/PS • Pritisnite dva puta. Na displayu trepti prikaz A**. Prva oznaka trepti. • Okrenite multi-regulator, da biste unijeli slovo ili Reprodukcija broj, sa kojim započinje naziv pjesme. Pritisnite Možete priključiti MP3-player ili neki drugi USB-nosač multi-regulator.
 • Page 63: Funkcija Snimanja

  Reprodukcija MP3-, ili WMA-pjesama sa memorijske Nakon toga će oznaka "R" signalizirati snimanje. kartice započinje automatski. Napomena • Rukovanje za reprodukciju datoteka funkcionira isto kao kod MP3-CD-diskova. Kada je USB-nosač podataka napunjen, snimanje • Ako je uređaj u drugom modusu (CD, Radio, automatski prelazi na čitač...
 • Page 64: Brisanje Snimaka/Datoteka Sa Medija Usb/Mmc

  Brisanje snimaka/datoteka sa medija USB/MMC Snimanje sa radija ili audio-ulaza Sa Vašim auto-radiom možete i podatke sa radija, Možete izvršiti brisanje snimaka, odnosno datoteka, odnosno sa audio-ulaza na USB-stik ili na memorijsku koje se nalaze u formatu MP3/WMA na USB-stiku karticu snimati.
 • Page 65: Otklanjanje Grešaka

  Otklanjanje grešaka Pogreška kod CD-diska, koji ste sami spržili Prekontrolirajte CD-disk vlastite izrade pomoću dru- gog uređaja. Uređaj se ne može uključiti Kontakt nije uključen. Radio i/ili automatsko memoriranje postaja • Dajte kontakt okretanjem ključa. ne funkcioniraju Jedan od osigurača je defektan. Antenski kabel nije ispravno priključen.
 • Page 66: Uvoznik

  Upozorenje! Proizvođač: KOMPERNASS GMBH Ako vlaga dospije u unutrašnjost uređaja, post- BURGSTRASSE 21 oji opasnost od strujnog udara! Osim toga uređaj pritom može pretrpjeti nepo- D-44867 BOCHUM, Njemačka pravljiva oštećenja! Jamstvo i servis Zbrinjavanje Na ovaj uređaj vrijedi jamstvo u trajanju od 3 godine Uređaj nikako ne bacajte u obično od datuma kupovine.
 • Page 67 Jamstvo Auto-radio KH 2381 Ovlašteni servis: Microtec sistemi d.o.o. Da bismo mogli osigurati besplatno Tel.: 01/3692-008 odvijanje popravka, molimo Vas da email: support.hr@kompernass.com stupite u vezu sa našom dežurnom servisnom telefonskom linijom. U tu svrhu držite pripremljen vaš blagaj- www.mysilvercrest.de nički račun o kupovini.

Table of Contents