Download Print this page

Philips HF3308 User Manual page 41

Philips indoor furnishings user manual
Hide thumbs

Advertisement

rengöring
Använd aldrig skursvampar, slipande rengöringsmedel eller vätskor som bensin eller aceton till att
rengöra enheten.
Låt inte vatten komma in i apparaten och spill inte vatten på den (Bild 5).
1
Dra ur nätsladden och låt apparaten svalna innan du rengör den.

Rengör apparatens utsida med en fuktig trasa (Bild 6).
Byten
Med undantag för lysrörslamporna innehåller apparaten inte några delar som kan bytas ut eller
repareras. Lysrörslamporna måste bytas ut när de slutar fungera eller efter en period på 10 000
brinntimmar (d.v.s. efter många års normal användning). Lysrörslamporna måste ersättas med
originallampor av typen Philips EnergyLight PL-L 36W. Endast dessa lampor ger den rätta
ljusintensiteten.
Låt ett auktoriserat Philips-serviceombud byta ut lysrörlamporna. De är de enda som har
nödvändiga kunskaper och originalreservdelar för apparaten.
miljön
-
Lysrörslampor innehåller ämnen som kan förorena miljön. Avlägsna alltid lysrörslamporna innan
du kasserar och lämnar in apparaten till ett officiellt insamlingsställe. Kassera lysrörslamporna vid
ett officiellt insamlingsställe för kemiskt avfall.
-
Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna in den för återvinning vid en
officiell återvinningsstation, så hjälper du till att skydda miljön (Bild 7).
garanti och service
Om du behöver service eller information eller har problem med apparaten kan du besöka Philips
webbplats på www.philips.com eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land (du hittar telefonnumret i
garantibroschyren). Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land vänder du dig till din lokala Philips-
återförsäljare.
svEnska
1

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HF3308

This manual is also suitable for:

Hf3309Hf3309/01Hf3308/01Hf3308/00