Download Print this page

Philips HF3308 User Manual page 37

Philips indoor furnishings user manual
Hide thumbs

Advertisement

rengjøring
Bruk aldri skurebørster, skuremidler eller væsker som bensin eller aceton, til å rengjøre
apparatet.
Ikke la det komme vann inn i apparatet eller søl vann på apparatet (fig. 5).
1
Trekk støpselet ut av stikkontakten, og la apparatet kjøles ned før rengjøring.

Rengjør utsiden av apparatet med en fuktig klut (fig. 6).
utskifting
Med unntak av lysrørene inneholder ikke apparatet noen utskiftbare deler. Lysrørene må byttes ut
når de slutter å lyse, eller etter en periode på 10 000 lystimer (det vil si etter mange års normal
bruk). Lysrørene må erstattes av originale Philips EnergyLight PL-L 36W-lysrør. Det er bare disse
lysrørene som gir riktig lysintensitet.
Lysrørene skal bare skiftes av et servicesenter som er autorisert av Philips. Det er bare de som har
den kunnskapen og kompetansen som trengs til dette arbeidet, og originaldeler til apparatet.
miljø
-
Lysrør inneholder stoffer som kan være forurensende for miljøet. Fjern alltid lysrørene før du
kaster og leverer inn apparatet på et offentlig innsamlingssted. Kast lysrørene på et offentlig
innsamlingssted for kjemisk avfall.
-
Ikke kast apparatet som restavfall når det ikke kan brukes lenger. Lever det inn til en
gjenvinningsstasjon. Ved å gjøre dette bidrar du til å ta vare på miljøet (fig. 7).
garanti og service
Hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis du har et problem med produktet, kan du gå til
nettsidene til Philips på www.philips.com. Du kan også ta kontakt med Philips' forbrukertjeneste der
du bor (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke finnes noen forbrukertjeneste i
nærheten, kan du kontakte din lokale Philips-forhandler.
norsk


Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HF3308

This manual is also suitable for:

Hf3309Hf3309/01Hf3308/01Hf3308/00