Download Print this page

Philips HF3308 User Manual page 32

Philips indoor furnishings user manual
Hide thumbs

Advertisement

nEDErlanDs


Steek de stekker in het stopcontact.

Druk op de aan/uitknop om het apparaat in te schakelen.
HF3308
De aanbevolen duur van het lichtbad hangt af van de behandelafstand:
-
ongeveer 2 uur bij een afstand van 60 cm
-
ongeveer 1 uur bij een afstand van 40 cm
-
ongeveer 30 minuten bij een afstand van 20 cm
HF3309
1
Draai de afstandinstelring naar de juiste positie om de afstand in te stellen.
2
Draai de lichtintensiteitsring naar de juiste positie om de lichtintensiteit in te stellen.
-
Wanneer u de afstandinstelring op 20, 40 of 60 cm instelt, toont het display automatisch de
duur van het lichtbad. U kunt deze tijd altijd aanpassen door een andere lichtintensiteit in te
stellen. Een lagere lichtintensiteit leidt tot een langere lichtbadduur en omgekeerd. Wanneer u
bijvoorbeeld de maximumlichtintensiteit instelt bij een afstand van 20 cm, dan zal de duur van
het lichtbad 30 minuten zijn.
-
Het is mogelijk dat het display geen lichtbadduur laat zien. Dit geeft aan dat de ingestelde
afstand en lichtintensiteit niet de positieve effecten zullen leveren die te verwachten vallen
wanneer de voorgeschreven combinatie van afstand en tijd in acht wordt genomen. Dit kan
bijvoorbeeld optreden wanneer u een te grote afstand (60 cm) in combinatie met een lage
lichtintensiteit instelt.
-
Wanneer u de afstandinstelring op de handmatige stand zet, kunt u het apparaat gebruiken
wanneer u niet in staat bent op een vaste afstand van het apparaat te gaan zitten. Op deze
stand kunt u de lichtintensiteit aanpassen maar laat het display geen lichtbadduur zien. Omdat er
geen afstand is ingesteld, kan het effect van het apparaat niet worden gemeten of gegarandeerd.
Opmerking: Wanneer u het apparaat inschakelt, begint het te werken op de hoogste lichtintensiteit. Na
enkele seconden wordt de lichtintensiteit aangepast aan het niveau dat u hebt gekozen.

Ga dicht bij het apparaat zitten en draai het scherm zo dat u makkelijk in de richting van het
licht kunt kijken (fig. 4).
Zorg ervoor dat de afstand tussen uw gezicht en het scherm tussen de 20 en 60 cm bedraagt.
-
U hoeft niet recht voor het apparaat te zitten.
-
Alleen HF3309: De energieniveau-indicator toont het percentage energie dat er tijdens het
lichtbad al door het apparaat is afgegeven. De indicator bestaat uit tien delen die ieder 10% van
de totale hoeveelheid af te geven energie weergeven.
-
U hoeft het hele lichtbad niet in één keer te nemen. Als dat beter in uw schema past, kunt u uw
lichtbad onderbreken en later weer verder gaan.
5
Alleen HF09: Druk op de pauzeknop als u het lichtbad wilt onderbreken.
Het licht gaat uit en het pauzesymbool op het display begint te knipperen.
,
Druk nogmaals op de pauzeknop als u wilt verdergaan met het lichtbad.
,
6
Kijk af en toe in het licht.
Kijk niet voortdurend in de richting van het licht! U kunt ondertussen iets anders doen, bijvoorbeeld
lezen, schrijven, borduren of handwerken terwijl u het lichtbad neemt en af en toe in het licht kijkt.

Herhaal de lichtbaden totdat u zich beter voelt.
Verbeteringen treden gewoonlijk binnen 1 week op.
Tijdens de donkere periode van het jaar mag u het lichtbad zo vaak herhalen als u maar wilt. Neem
een lichtbad op ten minste 5 achtereenvolgende dagen.
8
HF08: Schakel het apparaat na gebruik uit.

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HF3308

This manual is also suitable for:

Hf3309Hf3309/01Hf3308/01Hf3308/00