Download Print this page

Philips HF3308 User Manual page 34

Philips indoor furnishings user manual
Hide thumbs

Advertisement

norsk

innledning
Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr,
hvis du registrerer produktet ditt på www.philips.com/welcome.
Dette apparatet hjelper til med å motvirke tretthet, nedstemthet og mangel på energi. Mange
mennesker opplever dette om høsten og vinteren når dagene er mørkere og kortere. Disse
symptomene, som man tror forårsakes av en forstyrrelse i den biologiske klokken, kalles ofte
vinterdepresjon. Mangel på lys kan også ha en negativ innvirkning på døgnrytmen.
EnergyLight passer både til lysbehandling og normal belysning.
Energylight og vinterdepresjon
Vinterdepresjon gjenkjennes vanligvis ved en kombinasjon av følgende symptomer: tretthet, mangel
på energi, et behov for mer søvn, uventede humørsvingninger, problemer med konsentrasjonen og
problemer med å stå opp om morgenen. Noen ganger kan vinterdepresjon også føre til at du går
opp i vekt, siden kroppen har et sug etter mat som inneholder mye sukker og karbohydrater, for
eksempel pasta og sjokolade. Vinterdepresjon forekommer i løpet av den mørke tiden av året, det vil
si fra september til mars. Mer enn 60 % av befolkningen lider av ett eller flere symptomer på
vinterdepresjon. Mange helsespesialister er enige om at vinterdepresjon kan motvirkes gjennom
eksponering for skarpt lys. Med skarpt lys mener de dagslys med en bestemt intensitet. Om vinteren
er lysintensiteten ofte mye lavere enn om sommeren. På en overskyet vinterdag varierer
lysintensiteten mellom 2500 og 10 000 lux, mens det kan være så mye som 100 000 lux på en klar
sommerdag. Folk tilbringer også generelt sett mye tid inne om vinteren, enten hjemme eller på
jobben. Der har ofte det kunstige lyset en intensitet på så lite som 500 lux, og noen ganger mindre
enn det også. Sammen med forskere og medisinske spesialister innenfor behandling av
vinterdepresjoner har Philips utviklet denne spesielle energilampen. Apparatet gjør at du trygt får
den mengden lys du trenger for å få vinterdepresjonen til å forsvinne. Kliniske tester har vist at
skarpt lys fungerer. I cirka 90 % av alle tilfeller forsvinner vinterdepresjonen når EnergyLight brukes
regelmessig. Det er generelt akseptert at det å ta lysbehandling er en av de tryggeste og mest
effektive måtene å bekjempe vinterdepresjon på.
Energylight og døgnrytmen
Mangel på lys spiller en stor rolle når det gjelder forstyrrelser i døgnrytmen. Hormoner produseres
ikke lenger på nøyaktig riktig tid på dagen, det blir vanskeligere å sove godt gjennom hele natten og
behovet for en kort lur i løpet av dagen blir større. Undersøkelser viser at en ekstra dose med lys
gjenoppretter døgnrytmen og forbedrer søvnkvaliteten, i tillegg til måten vi fungerer på i løpet av
dagen. EnergyLight gir deg denne ekstra dosen med lys.
Du finner mer informasjon om helsefordelene på www.philips.com, søkeord EnergyLight.
Generell beskrivelse (fig. 1)
Energilampe
A
Lampekabinett med vinkeljustering
B
Brukerinformasjon
C
Av/på-knapp (kun F3308)
D
Kontrollpanel (kun HF3309)
E
1
Av/på-knapp
2
Lysintensitetsring
3
Timer
4
Energinivåindikator
5
Ring for avstandsvalg
6
Pauseknapp

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HF3308

This manual is also suitable for:

Hf3309Hf3309/01Hf3308/01Hf3308/00