Download Print this page

Philips HF3308 User Manual page 39

Philips indoor furnishings user manual
Hide thumbs

Advertisement

viktigt
Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk.
Fara
-
Vatten och elektricitet är en farlig kombination! Använd inte apparaten i våta miljöer (t.ex. i
badrummet eller i närheten av en dusch eller simbassäng).
varning
-
Kontrollera att den spänning som anges på apparaten överensstämmer med den lokala
nätspänningen innan du ansluter apparaten.
-
Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett av Philips auktoriserade
serviceombud eller liknande behöriga personer för att undvika olyckor.
-
Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med olika funktionshinder,
eller av personer som inte har kunskap om hur apparaten används, om de inte övervakas eller
får instruktioner angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras
säkerhet.
-
Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med apparaten.
varning!
-
Dra alltid ut nätsladden efter användning.
-
Använd inte apparaten i ett rum som inte är upplyst av någon annan lampa. Använd ljuset från
apparaten som ett tillskott till det normala ljuset (solljus, elektriskt ljus) i hemmet.
-
Titta inte in i ljuset för länge.
-
Rådfråga läkare innan du använder Philips EnergyLight om:
1
du lider av eller har lidit av en allvarlig depression.
2
du är överkänslig mot ljus (t.ex. p.g.a. diabetes eller epilepsi).
3
du har problem med ögonen.
4
du står under speciell medicinering (vissa antidepressiva, psykotropiska preparat eller
malariatabletter).
5
du har högt blodtryck.
-
Om användning av apparaten medför att du blir för aktiv råder vi dig att minska exponeringen
för starkt ljus. Om ingen förbättring sker kontaktar du läkare.
-
Om du känner dig utmattad, sliten eller rastlös och/eller drabbas av sömnproblem (t.ex.
insomningssvårigheter) efter att du har använt apparaten råder vi dig att kontakta läkare eller
psykoterapeut.
allmänt
-
Ljusbadets varaktighet beror på avståndet till apparaten. I kapitlet Använda apparaten finns
uppgifter om lämpligt avstånd och tid.
-
Efter de första ljusbaden kan du uppleva viss ögontrötthet och/eller lätt huvudvärk. Dessa
biverkningar bör snabbt försvinna.
-
Den här apparaten uppfyller kraven i direktivet för medicinska enheter, MDD 93/42/
EEG (Bild 2).
använda apparaten
-
Vi rekommenderar att du börjar använda EnergyLight så snart du känner vintertröttheten nalkas
eller när du känner att du behöver extra ljus.
-
Du bör helst ta dina ljusbad mellan kl 6 på morgonen och kl 8 på kvällen. (Bild 3)
Tips: Om du vill ställa om din biologiska klocka rekommenderar vi att du tar ett extra ljusbad på
morgonen, omedelbart efter att du har vaknat.
1
Placera apparaten på ett bord.

Sätt i stickkontakten i vägguttaget.
svEnska
9

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HF3308

This manual is also suitable for:

Hf3309Hf3309/01Hf3308/01Hf3308/00