Download Print this page

Philips HF3308 User Manual page 35

Philips indoor furnishings user manual
Hide thumbs

Advertisement

viktig
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for senere referanse.
Fare
-
Vann og elektrisitet er en farlig kombinasjon! Ikke bruk apparatet i fuktige omgivelser (f.eks. i
baderom eller i nærheten av en dusj eller et svømmebasseng).
advarsel
-
Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er angitt på apparatet,
stemmer overens med nettspenningen.
-
Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et servicesenter som er godkjent av
Philips, eller lignende kvalifisert personell, slik at man unngår farlige situasjoner.
-
Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer (inkludert barn) som har nedsatt sanseevne
eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer som ikke har erfaring eller kunnskap,
unntatt hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig
for sikkerheten.
-
Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker med apparatet.
viktig
-
Koble alltid fra apparatet etter bruk.
-
Ikke bruk apparatet i et rom som ikke er opplyst av annen belysning. Bruk lyset fra dette
apparatet i tillegg til normal belysning (sollys, elektrisk lys) i hjemmet.
-
Ikke se direkte inn i lyset for lenge.
-
Oppsøk lege før du begynner å bruke Philips EnergyLight, hvis
1
du lider av eller har lidd av dyp depresjon
2
du er hypersensitiv for lys (f.eks. på grunn av diabetes eller epilepsi)
3
du har en øyesykdom
4
du bruker spesielle medisiner (det vil si enkelte antidepressive medisiner, psykotrope medisiner
eller malariatabletter)
5
du har høyt blodtrykk
-
Hvis bruken av apparatet fører til at du blir for aktiv, anbefaler vi at du reduserer eksponeringen
for skarpt lys. Hvis du ikke ser noen forbedring, må du oppsøke lege.
-
Hvis du føler deg utslitt, bekymret eller urolig og/eller lider av søvnproblemer (f.eks. søvnløshet)
etter at du har brukt apparatet, anbefaler vi at du oppsøker lege eller psykolog.
generelt
-
Varigheten på lysbehandlingene er avhengig av hvor stor avstand som brukes til apparatet. Se
avsnittet Bruke apparatet for å få informasjon om riktig avstand og varighet.
-
Etter de første par lysbehandlingene kan du føle noe belastning på øynene og/eller en lett
hodepine. Vanligvis vil disse bivirkningene forsvinne raskt.
-
Dette apparatet tilfredsstiller kravene i MDD 93/42/EØS til medisinsk utstyr (fig. 2).
Bruke apparatet
-
Det anbefales at du begynner å bruke EnergyLight så snart du føler en vinterdepresjon er på vei,
eller når du føler at du trenger litt ekstra lys.
-
Det er best å ta lysbehandlingene mellom kl 06.00 og kl 20.00. (fig. 3)
Tips: Hvis du vil justere den biologiske klokken, anbefaler vi at du tar en ekstra lysbehandling om
morgenen, rett etter at du har våknet.
1
Plasser apparatet på et bord.

Sett støpselet inn i stikkontakten.

Trykk på av/på-knappen for å slå på apparatet.
norsk
5

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HF3308

This manual is also suitable for:

Hf3309Hf3309/01Hf3308/01Hf3308/00