Download Print this page

Svenska 8 - Philips HF3308 User Manual

Philips indoor furnishings user manual
Hide thumbs

Advertisement

svEnska
8
inledning
Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den support som Philips
erbjuder kan du registrera din produkt på www.philips.com/welcome.
Den här apparaten bidrar till att motverka den trötthet, håglöshet och brist på energi som många
människor upplever höst- och vintertid, när dagarna är mörkare och kortare. Dessa symtom, som
tros bero på en rubbning i vår biologiska klocka, kallas ofta för vintertrötthet. Ett underskott på ljus
kan också få en negativ effekt på dygnsrytmen.
EnergyLight lämpar sig för såväl ljusbad som normal belysning.
Energylight och vintertrötthet
Vintertrötthet karakteriseras av en kombination av följande symtom: trötthet, brist på energi, ökat
sömnbehov, oväntade humörsvängningar, koncentrationssvårigheter och svårighet att ta sig ur sängen
på morgonen. Ibland kan vintertrötthet även resultera i viktökning när kroppen skapar ett sug efter
föda som är rik på socker och kolhydrater, såsom pasta eller choklad. Vintertrötthet infinner sig
under årets mörka period, d.v.s. från september till mars. Mer än 60 % av befolkningen drabbas av
ett eller flera symtom på vintertrötthet. Många hälsoexperter är ense om att vintertrötthet kan
motverkas genom exponering för starkt ljus. Starkt ljus innebär dagsljus med en viss intensitet.
Vintertid är ljusets intensitet ofta mycket lägre än sommartid: en grå vinterdag varierar intensiteten
mellan 2 500 och 10 000 lux, medan den kan vara så hög som 100 000 lux en klar sommardag.
Vintertid tillbringar vi dessutom mer tid inomhus, hemma eller på arbetet, där konstgjort ljus ofta har
en intensitet på så lite som 500 lux och ibland t.o.m. mindre. Tillsammans med vetenskapsmän och
medicinsk expertis inom området vintertrötthet har Philips utvecklat den här särskilda
belysningsapparaten. Med den kan du på ett säkert sätt få den mängd ljus du behöver för att bli av
med vintertröttheten. Kliniska tester har visat att starkt ljus fungerar. I cirka 90 % av fallen försvinner
vintertröttheten när EnergyLight används regelbundet. Att ta ljusbad är allmänt accepterat som ett
av de säkraste och mest effektiva sätten att bekämpa vintertröttheten.
Energylight och dygnsrytmen
Ett underskott på ljus spelar en avgörande roll för rubbningar i dygnsrytmen. Hormoner produceras
inte längre vid exakt rätt tillfälle på dygnet, det blir svårare att sova djupt hela natten och behovet av
korta tupplurar under dagen ökar. Forskning har visat att en extra dos av ljus återställer dygnsrytmen
och förbättrar såväl sömnens kvalitet som hur vi fungerar under dagen. EnergyLight ger dig den här
extra ljusdosen.
Mer information om hälsoeffekterna får du på www.philips.com, sökord EnergyLight.
allmän beskrivning (Bild 1)
Energilampa
A
Lamphölje med justerbar vinkel
B
Användarinformation.
C
På/av-knapp (endast F3308)
D
Kontrollpanel (endast HF3309)
E
1
På/av-knapp
2
Ring för ljusintensitet
3
Timer
4
Energinivåindikator
5
Ring för avståndsval
6
Pausknapp

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HF3308

This manual is also suitable for:

Hf3309Hf3309/01Hf3308/01Hf3308/00