Download Print this page

Philips HF3308 User Manual page 33

Philips indoor furnishings user manual
Hide thumbs

Advertisement

Opmerking: HF3309: Ongeveer 2 minuten voor het einde van het lichtbad knippert de tijd op het display
gedurende 1 minuut.   Na deze minuut begint ook de energieniveau-indicator te knipperen totdat het 
apparaat automatisch uitschakelt.
9
Haal de stekker uit het stopcontact.
schoonmaken
Gebruik nooit schuursponzen, schurende schoonmaakmiddelen of agressieve vloeistoffen zoals
benzine of aceton om het apparaat schoon te maken.
Laat geen water in het apparaat lopen of op het apparaat terechtkomen (fig. 5).
1
Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen voordat u het gaat
schoonmaken.

Maak de buitenkant van het apparaat schoon met een vochtige doek (fig. 6).
vervangen
Afgezien van de TL-lampen, bevat dit apparaat geen repareerbare onderdelen. De TL-lampen
moeten worden vervangen als ze niet meer branden of na een periode van 10.000 branduren (na
veel jaren bij normaal gebruik). De TL-lampen moeten worden vervangen door originele Philips
EnergyLight PL-L TL-lampen van 36W. Alleen deze lampen leveren de juiste lichtintensiteit.
Laat de TL-lampen vervangen door een door Philips geautoriseerd servicecentrum. Alleen daar
heeft men de kennis en vaardigheden die hiervoor nodig zijn en beschikt men over de originele
reserveonderdelen voor het apparaat.
milieu
-
TL-lampen bevatten stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu. Verwijder de TL-lampen
altijd voordat u het apparaat afdankt en inlevert op een officieel inzamelpunt. Breng de TL-
lampen naar een officieel inzamelpunt voor chemisch afval.
-
Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar
lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die
manier levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving (fig. 7).
garantie & service
Als u service of informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website
www.philips.nl, of neem contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land (u vindt het
telefoonnummer in het 'worldwide guarantee'-vouwblad). Als er geen Consumer Care Centre in uw
land is, ga dan naar uw Philips-dealer.
nEDErlanDs


Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HF3308

This manual is also suitable for:

Hf3309Hf3309/01Hf3308/01Hf3308/00