Download Print this page

Philips HF3308 User Manual page 12

Philips indoor furnishings user manual
Hide thumbs

Advertisement

Dansk
1

Sæt stikket i stikkontakten.

Tænd apparatet ved tryk på on/off-knappen.
HF3308
Den anbefalede længde af et lysbad afhænger af afstanden til apparatet:
-
Ca. 2 timer ved en afstand på 60 cm,
-
Ca. 1 time ved en afstand på 40 cm,
-
Ca. ½ time ved en afstand på 20 cm.
HF3309
1
Drej ringen til valg af afstand til en passende indstilling for at angive afstanden.
2
Drej ringen til lysintensitet til en passende indstilling for at angive lysintensiteten.
-
Hvis du indstiller ringen til valg af afstand til 20, 40 eller 60 cm, viser displayet automatisk
lysbadets varighed. Du kan altid tilpasse dette ved at indstille en anden lysintensitet. Reduceres
lysintensiteten, øges varigheden og omvendt. Hvis du f.eks. vælger maksimal lysintensitet og en
afstand på 20 cm, bliver lysbadets varighed 30 minutter.
-
Det kan forekomme, at displayet ikke viser lysbadets varighed. Dette angiver, at den indstillede
afstand og lysintensitet ikke vil give de positive effekter, der kan forventes ved den anbefalede
kombination af afstand og varighed. Dette kan f.eks. forekomme, hvis du vælger for lang afstand
(60 cm) i kombination med en lav lysintensitet.
-
Hvis du indstiller ringen til valg af afstand til manuel indstilling, kan du bruge apparatet, når du
ikke kan sidde i en indstillet afstand fra det. Med denne indstilling kan du justere lysintensiteten,
men displayet viser ikke lysbadets varighed. Da der ikke er valgt en afstand, kan virkningen ikke
måles eller garanteres.
Bemærk: Når du tænder apparatet, starter det ved den højeste lysintensitet. Efter et par sekunder
justeres lysintensiteten til det niveau, du har valgt.

Sæt dig i nærheden af apparatet og drej lysskærmen således, at du på en komfortabel og
behagelig måde kan se hen mod lyset (fig. 4).
Sørg for, at der er en afstand på mellem 20 og 60 cm mellem dit ansigt og skærmen.
-
Du behøver ikke at sidde lige foran apparatet.
-
Kun for HF3309: Indikatoren for energiniveau viser den samlede mængde energi, der allerede er
blevet udsendt under lysbadet. Indikatoren er opdelt i ti dele, der hver repræsenterer 10 % af
den udsendte energi.
-
Et lysbad kan tages både med og uden afbrydelser. Hvis det passer bedre ind i dine øvrige
gøremål, kan lysbadet sagtens afbrydes og fortsættes senere.
5
Kun for HF09: Tryk på pauseknappen, hvis du vil afbryde lysbadet.
Lyset slukkes, og pausesymbolet på displayet begynder at blinke.
,
Tryk på pauseknappen igen, hvis du vil fortsætte med lysbadet.
,
6
Se ind i lyset med jævne mellemrum.
Se ikke direkte ind i lyset konstant! - Du kan sagtens foretage dig andre ting under et lysbad, f.eks.
læse, skrive, brodere eller male, blot du kigger ind i lyset fra tid til anden.

Fortsæt med lysbadene, indtil du føler dig bedre tilpas.
Normalt vil der kunne mærkes en forbedring inden for en uges tid.
I den mørke tid af året, kan man tage lysbad så ofte, man har lyst, men så vidt muligt bør man altid
tage det i mindst 5 på hinanden følgende dage.
8
HF08: Sluk altid for apparatet efter brug.
Bemærk: HF3309: Ca. 2 minutter før afslutningen på lysbadet, begynder tidsangivelsen på displayet at
blinke i et minut. Derefter begynder indikatoren for energiniveau også at blinke, indtil apparatet
automatisk slukkes.

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HF3308

This manual is also suitable for:

Hf3309Hf3309/01Hf3308/01Hf3308/00