Download Print this page

Οδηγίες Ασφαλείας - Black & Decker DVJ215J Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Προοριζόμενη χρήση
Τα σκουπάκια χειρός BLACK+DECKER DVJ215J, DVJ315J,
DVJ320J, DVJ325J, DVJ325BF και DVJ325BFS Dustbuster
έχουν σχεδιαστεί για σκούπισμα. Αυτές οι συσκευές προορί-
ζονται μόνο για οικιακή χρήση.
Διαβάστε προσεκτικά όλο το
περιεχόμενο αυτού του εγχειρι-
δίου πριν χρησιμοποιήσετε τη
συσκευή.
Οδηγίες ασφαλείας
@
Προειδοποίηση! Διαβάστε όλες
τις προειδοποιήσεις ασφαλείας
και όλες τις οδηγίες. Η μη τήρηση
των παρακάτω προειδοποιήσεων
και οδηγιών μπορεί να προκαλέ-
σει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή
σοβαρούς τραυματισμούς.
Η προβλεπόμενη χρήση περιγράφεται
u
σε αυτό το εγχειρίδιο. Τόσο η χρήση
εξαρτημάτων ή προσαρτημάτων όσο
και η πραγματοποίηση οποιασδήποτε
εργασίας με αυτή τη συσκευή που
δεν συνιστάται σε αυτό το εγχειρίδιο
οδηγιών, μπορεί να εγκυμονεί κίνδυνο
σωματικών βλαβών.
Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλο-
u
ντική αναφορά.
Χρήση της συσκευής σας
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να
u
περισυλλέξετε υγρά ή άλλα υλικά που
θα μπορούσαν να πιάσουν φωτιά.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά
u
σε νερό.
Μη βυθίσετε τη συσκευή σε νερό.
u
Ποτέ μην αποσυνδέετε το φορτιστή
u
από την πρίζα τραβώντας τον από το
καλώδιό του. Διατηρείτε το καλώδιο
φορτιστή σε απόσταση από πηγές
θερμότητας, λάδια και κοφτερές αιχ-
μές.
(Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών)
Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμο-
u
ποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών
®
και άνω καθώς και από άτομα με
μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή
διανοητικές ικανότητες ή άτομα χωρίς
εμπειρία και γνώσεις, μόνο εφόσον
επιτηρούνται ή τους έχουν δοθεί
οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση
της συσκευής και έχουν κατανοήσει
τους πιθανούς κινδύνους. Τα παιδιά
δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
Ο καθαρισμός και η συντήρηση από
το χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από
παιδιά χωρίς επίβλεψη.
Έλεγχος και επισκευή
Πριν από τη χρήση, ελέγξτε τη συσκευή
σας για τυχόν χαλασμένα ή ελαττωμα-
τικά εξαρτήματα. Ελέγξτε αν υπάρχουν
σπασμένα εξαρτήματα, ζημιά σε δια-
κόπτες και οτιδήποτε άλλο μπορεί να
επηρεάσει τη λειτουργία της.
Μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αν
u
οποιοδήποτε εξάρτημα παρουσιάζει
ζημιά ή βλάβη.
Φροντίζετε η επισκευή ή η αντικατά-
u
σταση των εξαρτημάτων που τυχόν
έχουν υποστεί ζημιά ή βλάβη να
γίνεται από εξουσιοδοτημένο αντιπρό-
σωπο επισκευών.
Να ελέγχετε τακτικά την κατάσταση
u
του καλωδίου του φορτιστή. Σε περί-
πτωση που το καλώδιο του φορτιστή
παρουσιάζει ζημιά ή ελάττωμα, αντι-
καταστήστε το φορτιστή.
Μην επιχειρήσετε ποτέ να αφαιρέσετε
u
ή να αντικαταστήσετε οποιοδήποτε
εξάρτημα, εκτός από αυτά που καθορί-
ζονται στο παρόν εγχειρίδιο.
59

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker DVJ215J

This manual is also suitable for:

Dvj320jDvj315jDvj325jDvj325bfDvj325bfs