Download Print this page

Technische Gegevens - Black & Decker DVJ215J Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Waarschuwing!
Verwijder de oude filters op de hiervoor beschreven wijze.
u
Plaats de nieuwe filters op de hiervoor beschreven wijze.
u
Het milieu beschermen
Z
Gescheiden afvalinzameling. Producten en accu's
waarop dit symbool is aangebracht, mogen niet bij
het normale huishoudafval worden weggegooid.
Producten en accu's bevatten materialen die kunnen worden
teruggewonnen of gerecycled en dat doet de vraag naar
grondstoffen .
Recycle elektrische producten en accu's volgens de ter
plaatse geldende bepalingen. Nadere informatie is beschik-
baar op
www.2helpU.com

Technische gegevens

Spanning
Laadstroom
Watt Uur
Gewicht
g
Spannin
Laadstroom
Watt Uur
Gewicht
g
Spannin
Laadstroom
Watt Uur
Gewicht
Katoen-linnengeur.
Was uw gezicht, handen en eventueel
blootgestelde huid grondig na het hanteren
van de filters. Draag beschermende hand-
schoenen/kleding/oogbescherming/gezicht-
bescherming. Aanraking met de ogen: Spoel
gedurende een aantal minuten voorzichtig
met water. Neem contactlenzen uit als u die
draagt en uitnemen gemakkelijk is. Ga door
met spoelen. Bij huidirritatie: Vraag medisch
advies/raadpleeg een arts. Vermijd lozing in
het milieu. Niet inslikken.
DVJ215J
7,2V
1,5Ah
10,8Wh
1,0Kg
DVJ315J
10,8V
1,5Ah
16,2Wh
1,1Kg
DVJ320J
10,8V
2,0Ah
21,6Wh
1,1Kg
(Vertaling van de originele instructies)
Spanning
Laadstroom
Watt Uur
Gewicht
Spanning
Laadstroom
Watt Uur
Gewicht
Spanning
Laadstroom
Watt Uur
Gewicht
Garantie
Black & Decker heeft vertrouwen in zijn producten en biedt
consumenten een garantie van 24 maanden vanaf de datum
van aankoop Deze garantie vormt een aanvulling op uw
wettelijke rechten en beperken deze niet. De garantie is geldig
op het grondgebied van de Lidstaten van de Europese Unie
en de Europese Vrijhandelszone.
Voor een garantie-aanspraak moet uw aanspraak in ove-
reenstemming zijn met de Voorwaarden en Condities van
Black&Decker en moet u een bewijs van aankoop overleggen
aan de verkoper of aan een geautoriseerde reparatiemon-
teur. Voorwaarden en condities van de 2-jarige garantie van
Black&Decker en het adres van de vestiging van het geauto-
riseerde reparatiecentrum bij u in de buurt, kunt u vinden op
internet op www.2helpU.com
of door contact op te nemen met het Black & Decker-kantoor
ter plaatse, op het adres dat in deze handleiding wordt
vermeld.
Ga naar onze website www.blackanddecker.co.uk, register
uw nieuwe product van Black & Decker en ontvang informatie
over nieuwe producten en speciale aanbiedingen.
NEDERLANDS
DVJ325J,
10,8V
2,5Ah
27Wh
1,1Kg
DVJ325BF
10,8V
2,5Ah
27Wh
1,1Kg
DVJ325BFS
10,8V
2,5Ah
27Wh
1,1Kg
29

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker DVJ215J

  Related Content for Black & Decker DVJ215J

This manual is also suitable for:

Dvj320jDvj315jDvj325jDvj325bfDvj325bfs