Download Print this page

Υπολειπόμενοι Κίνδυνοι - Black & Decker DVJ215J Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Πρόσθετες οδηγίες ασφαλείας
Μετά τη χρήση
Πριν καθαρίσετε τον φορτιστή ή τη
u
βάση φόρτισης αποσυνδέστε τον από
την πρίζα.
Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται,
u
πρέπει να φυλάσσεται σε ξηρό χώρο.
Τα παιδιά δεν πρέπει να έχουν πρό-
u
σβαση σε αποθηκευμένες συσκευές.
Υπολειπόμενοι κίνδυνοι
Κατά τη χρήση του εργαλείου μπορεί να
δημιουργηθούν πρόσθετοι υπολειπόμε-
νοι κίνδυνοι, οι οποίοι ενδέχεται να μη
συμπεριλαμβάνονται στις προειδοποιή-
σεις ασφαλείας που εσωκλείονται. Αυτοί
οι κίνδυνοι μπορεί να προκληθούν από
κακή χρήση, παρατεταμένη χρήση κλπ.
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανο-
νισμών ασφαλείας και τη χρήση διατάξε-
ων ασφαλείας, ορισμένοι υπολειπόμενοι
κίνδυνοι δεν είναι δυνατό να αποφευ-
χθούν. Σ' αυτούς περιλαμβάνονται:
Τραυματισμοί από επαφή με περι-
u
στρεφόμενα/κινούμενα μέρη.
Τραυματισμοί κατά την αλλαγή
u
οποιωνδήποτε εξαρτημάτων, λεπίδων
ή αξεσουάρ.
Σωματικές βλάβες από παρατεταμένη
u
χρήση του εργαλείου. Όταν χρησι-
μοποιείτε οποιοδήποτε εργαλείο για
παρατεταμένα χρονικά διαστήματα,
μην παραλείπετε με κανένα τρόπο να
κάνετε τακτικά διαλείμματα.
Βλάβη της ακοής.
u
Κίνδυνοι στην υγεία που προκαλού-
u
νται από την εισπνοή σκόνης κατά τη
χρήση του εργαλείου (παράδειγμα:-
κατά την εργασία με ξύλο, ειδικά δρυ,
οξιά και MDF.)
60
(Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών)
Φορτιστές
Ο φορτιστής σας είναι σχεδιασμένος για
μια συγκεκριμένη ηλεκτρική τάση. Ελέγ-
χετε πάντα ότι η τάση ρεύματος δικτύου
συμφωνεί με αυτήν που αναγράφεται
στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστι-
κών.
Προειδοποίηση! Ποτέ μην επιχειρήσετε
να αντικαταστήσετε το φορτιστή με κανο-
νικό φις ρεύματος δικτύου.
Ο φορτιστής BLACK+DECKER πρέπει
u
να χρησιμοποιείται αποκλειστικά και
μόνο για τη φόρτιση της μπαταρίας
στο εργαλείο που συνόδευε. Άλλες
μπαταρίες ενδέχεται να σκάσουν,
προκαλώντας τραυματισμό ατόμων
και ζημιές.
Μην επιχειρήσετε ποτέ να φορτίσετε
u
μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
Αν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί
u
ζημιά, η αντικατάστασή του πρέπει
να γίνει από τον κατασκευαστή ή από
ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευ-
ών της BLACK+DECKER, ώστε να
μην αποτελέσει κίνδυνο.
Μην εκθέτετε το φορτιστή σε νερό.
u
Μην ανοίξετε το φορτιστή.
u
Μην εισάγετε οποιαδήποτε αντικείμε-
u
να μέσα στο φορτιστή.
Κατά τη φόρτιση, η συσκευή/το εργα-
u
λείο/η μπαταρία πρέπει να βρίσκεται
σε επαρκώς αεριζόμενο χώρο.
Ασφαλής χρήση ηλεκτρικού
ρεύματος
Σύμβολα επάνω στο φορτιστή
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε προσε-
#
κτικά ολόκληρο το εγχειρίδιο.
Αυτό το εργαλείο φέρει διπλή μόνωση και επομένως
δεν απαιτείται καλώδιο γείωσης. Ελέγχετε πάντα
ότι η παροχή ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που
αναφέρεται στην πινακίδα στοιχείων.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker DVJ215J

This manual is also suitable for:

Dvj320jDvj315jDvj325jDvj325bfDvj325bfs