Download Print this page

Filters Vervangen - Black & Decker DVJ215J Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
NEDERLANDS
Dubbele LED-display - DVJ215J, DVJ 315J,
DVJ320J, DVJ325J
B
C
B. Display-LED laden
Accupictogram brandt wanneer het apparaat wordt
ingeschakeld en knippert wanneer de accu bijna leeg is.
Het knippert ook tijdens het laden (zie de tabel met LED-
patronen in deze handleiding).
C. BOOST-stand
Brandt wanneer het apparaat in de BOOST-stand staat.
LED-patronen
De filters reinigen (Fig. E, F, G, H, I, J)
Druk op de vrijgaveknop van het stofreservoir (12) (Afb. E)
u
Haal het stofreservoir (6) uit het apparaat (Afb. F)
u
Haal de filterbehuizing (10) met behulp van de metalen
u
hendel omhoog uit het stofreservoir (6)
28
(Vertaling van de originele instructies)
Bezig met opladen
Accustoring
Laderstoring
Accu heet
Opmerking:
Op unit DVJ325BFS is het pre-filter geïmpreg-
neerd met een geur zodat een prettige geur vrijkomt wanneer
het apparaat in gebruik is.
Maak het stofreservoir (6) leeg door het voorzichtig uit te
u
schudden boven een afvalbak (Fig. H).
Het filter (11) kan nu uit de filterbehuizing (10) worden
u
gehaald
DVJ215J, DVJ315J, DVJ320J, DVJ325J (Afb .I1).
DVJ325BF, DVJ325BFS (Afb. I).
Haal de laatste restjes stof uit het stofreservoir.
u
Spoel het stofreservoir uit in een warm sopje.
u
Was de filters uit in een warm sopje (Afb. J).
u
Laat de filters drogen
u
Plaats de filters weer in het apparaat.
u
Sluit het stofreservoir. Let er goed op dat de vrijgave/ver-
u
grendeling (8) vastklikt.
Waarschuwing!
Verwijder altijd de stekker uit het stopcon-
tact voordat u onderhouds- of reinigingswerkzaamheden aan
het apparaat uitvoert.
Neem het apparaat van tijd tot tijd af met een vochtige
doek. Gebruik niet een schurend schoonmaakmiddel of een
schoonmaakmiddel op basis van een oplosmiddel. Dompel
het apparaat niet onder in water
Onderhoud
Uw BLACK+DECKER-apparaat zonder snoer is ontworpen
om gedurende lange tijd te functioneren met een minimum
aan onderhoud. Het continu naar tevredenheid functioneren
hangt af van de juiste zorg voor het gereedschap en regelma-
tig schoonmaken.
Waarschuwing! Doe altijd het volgende voordat u onder-
houds- of reinigingswerkzaamheden aan het snoerloze
apparaat uitvoert:
Maak de accu geheel leeg, als de accu een integraal on-
u
derdeel van het gereedschap is en schakel het apparaat
vervolgens uit.
Trek de stekker van de lader uit het stopcontact voordat
u
u de lader schoonmaakt. Behalve regelmatige reiniging
vraagt de lader geen onderhoud.
Reinig regelmatig de ventilatieopeningen van het appa-
u
raat/de lader met een zachte borstel of droge doek.
Reinig de behuizing van de motor regelmatig met een
u
vochtige doek. Gebruik niet een schurend schoonmaak-
middel of een schoonmaakmiddel op basis van een
oplosmiddel.

Filters vervangen

De filters moeten om de 6 à 9 maanden of bij tussentijdse
slijtage of beschadiging worden vervangen.
Vervangende filters zijn verkrijgbaar via uw BLACK+DECKER-
leverancier (cat. nr. VBF10).
Er zijn ook filters die van een geur zijn voorzien te koop
(cat. nr: VSPF10LC). Deze passen in alle units. Wanneer de
levensduur van deze filters is verstreken moeten ze worden
aangeboden bij het inzamelpunt voor recycling bij u in de
buurt.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker DVJ215J

  Related Content for Black & Decker DVJ215J

This manual is also suitable for:

Dvj320jDvj315jDvj325jDvj325bfDvj325bfs