Download Print this page

Elektrisk Sikkerhet - Black & Decker DVJ215J Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
NORSK

Elektrisk sikkerhet

Symboler på laderen
Les hele denne håndboken nøye før du bruker
#
produktet.
Dette verktøyet er dobbeltisolert. Jording er derfor
ikke nødvendig. Kontroller alltid at strømforsyningen
w
samsvarer med spenningen på merkeskiltet.
Kortslutningssikker sikkerhetsskilletransformator.
Nettstrømforsyningen er skilt elektrisk fra transform-
x
atorutgangen.
Laderen slår seg av automatisk hvis temperaturen
i omgivelsene blir for høy. Som følge av dette vil
ikke laderen virke. Ladeenheten må kobles fra
strømnettet og repareres på et autorisert service-
$
verksted.
Ladeenheten er bare beregnet for bruk innendørs.
Produktmerking
+
Følgende symboler vises på apparatet sammen med dato-
koden
Les hele denne håndboken nøye før du
bruker produktet
Brukes kun med laderen S010Q 14
S010Q 14
Funksjoner
Dette verktøyet har noen av eller alle følgende egenskaper.
1. På/av-bryter
2. Håndtak
3. Dyse
4. Uttrekkbart smalt munnstykke
5. LED-ladeindikator
6. Støvbeholder
7. Ladeenhet
8. Børste til å vippe ned
9. Lader
Bruk
Slå på og av (fig. A)
Trykk på knappen for å slå på, enheten går langsomt i
u
laveffektmodus for å gi lenger levetid på batteriet.
Trykk på knappen en gang til for å sette enheten i
u
BOOST-modus.
Ved å trykke på knappen en gang til slår du enheten av.
u
46
(Oversettelse av de opprinnelige instruksjonene)
Bruke det uttrekkbare smale munnstykket
(Fig. B,C)
Trekk ut det smale munnstykket (4) som vist i Fig. C til det
u
klikker på plass.
For å trekke tilbake det smale munnstykket (4), trykk inn
u
låseknappen (4a) for det smale munnstykket og trekk
tilbake til normal posisjon
(Fig. B).
Merk:
Den nedfellbare børsten (8) kan bare brukes når det
smale munnstykket er trukket tilbake.
Lading av DVJ325BF, DVJ325BFS (Fig. D)
Sett apparatet på ladestasjonen (7) og sett støpselet i en
u
stikkontakt.
Slå på strømmen for stikkontakten. LED ladeindikatoren
u
(B) tennes.
Lading av DVJ215J, DVJ315J,
DVJ320J, DVJ325J (Fig. D1)
Sett laderen (9) i ladekontakten bak på håndtaket (2) og
u
sett støpselet i en stikkontakt.
Slå på strømmen for stikkontakten. LED ladeindikatoren
u
(B) tennes.
Multi LED-display - DVJ325BF, DVJ325BFS
A
B
C
A. Filtersensor
Dersom filteret er blokkert og trenger rens, tennes den
røde filter-LED (A) i håndtaket.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker DVJ215J

This manual is also suitable for:

Dvj320jDvj315jDvj325jDvj325bfDvj325bfs