Download Print this page

Tekniset Tiedot - Black & Decker DVJ215J Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SUOMI
Varoitus!
Poista vanhat suodattimet yllä kuvatulla tavalla.
u
Aseta uudet suodattimet paikalleen yllä kuvatulla tavalla.
u
Ympäristönsuojelu
Z
Toimita tämä laite erilliskeräykseen. Tällä symbo-
lilla merkittyjä tuotteita ja akkuja ei saa hävittää
tavallisen kotitalousjätteen mukana.
Tuotteissa ja akuissa on materiaaleja, jotka voidaan ottaa
talteen tai kierrättää uudelleen käyttöä varten.
Kierrätä sähkölaitteet ja akut paikallisten määräyksien mu-
kaan. Lisätietoa on saatavilla osoitteessa
www.2helpU.com

Tekniset tiedot

Jännite
Virta
Wattituntia
Paino
e
Jännit
Virta
Wattituntia
Paino
e
Jännit
Virta
Wattituntia
Paino
58
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
Puuvillapellavan hajuste.
Pese kasvot, kädet ja altistunut ihoalue huo-
lellisesti käsittelyn jälkeen. Käytä suojakäsi-
neitä/suojavaatteita/suojalaseja/suojanaa-
maria. Silmät: Huuhtele huolellisesti vedellä
useiden minuuttien ajan. Poista piilolinssit,
jos se onnistuu helposti. Jatka huuhtelua.
Ihoärsytys: Ota yhteyttä lääkäriin. Ei saa
päästää ympäristöön. Ei saa niellä.
DVJ215J
7,2 V
1,5 Ah
10,8 Wh
1,0 kg
DVJ315J
10,8 V
1,5 Ah
16,2 Wh
1,1 kg
DVJ320J
10,8 V
2,0 Ah
21,6 Wh
1,1 kg
Jännite
Virta
Wattituntia
Paino
Jännite
Virta
Wattituntia
Paino
Jännite
Virta
Wattituntia
Paino
Takuu
Black & Decker on vakuuttunut tuotteidensa korkeasta
laadusta ja tarjoaa kuluttajille 24 kuukauden takuun, joka
astuu voimaan ostopäivänä. Takuu on lisäys kuluttajan laillisiin
oikeuksiin eikä vaikuta niihin. Tämä takuu on voimassa kaikis-
sa EU- ja ETA-maissa.
Edellytyksenä takuun saamiselle on, että vaade täyttää Black
& Deckerin ehdot ja että ostaja toimittaa ostotositteen jälleen-
myyjälle tai valtuutetulle huoltoliikkeelle. Black & Deckerin
kahden vuoden takuun ehdot ja lähimmän valtuutetun korjaus-
palvelun yhteystiedot ovat saatavilla osoitteessa www.2helpU.
com tai ottamalla yhteyttä paikalliseen Black & Deckerin
toimipisteeseen tässä ohjekirjassa ilmoitettuihin osoitteisiin.
Käy verkkosivuillamme osoitteessa www.blackanddecker.
co.uk ja rekisteröi uusi Black & Decker -tuotteesi. Sivuilta saat
myös päivityksiä uusista tuotteista ja erikoistarjouksista.
DVJ325J,
10,8 V
2,5 Ah
27 Wh
1,1 kg
DVJ325BF
10,8 V
2,5 Ah
27 Wh
1,1 kg
DVJ325BFS
10,8 V
2,5 Ah
27 Wh
1,1 kg

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker DVJ215J

  Related Content for Black & Decker DVJ215J

This manual is also suitable for:

Dvj320jDvj315jDvj325jDvj325bfDvj325bfs