Download  Print this page

Alarm Snooze-läge/alarmstopp-läge; Byta Batteri I FjÄrrkontrollen; FÖrsiktighetsÅtgÄrder FÖr Batteriet - Honeywell OVALE OVD270 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

VÄCKARKLOCKA (FORTSÄTTNING)
Gentle Wake
Varje alarmtyp går att aktivera med Gentle Wake
Gentle Wake innebär att varje alarm gradvis ökar i volym
för en mer behaglig uppvakning.
• Om du har valt TUN (FM-radio) eller iPod (iPod/ iPhone/
iPad-spellista) som alarmtyp, kommer radio/musik-voly-
men stegvis att öka under några sekunders alarmaktiver-
ing.
• Om du har valt Buzz som alarmtyp, kommer
ljudsignalen att öka i takt och volym efter 2-3 sekunder.
Alarm Snooze-läge/Alarmstopp-läge
När alarmet är aktiverat kan du trycka på
dockningshögtalaren eller "SNOOZE"-knappen på
fjärrkontrollen när som helst för att aktivera Snooze-läge.
I snoozeläge kommer alarmet tillfälligt att stängas av i
ungefär 9 minuter. Efter 9 minuter kommer alarmet att
aktiveras igen.
TFör att stoppa alarmet under aktuell alarmsession, tryck
knappen i mer än 3 sekunder.
Detta kommer att stänga av alarmet tills 24 timmar
senare, eller tills nästa ställda alarmtid.
VIKTIGT: Alarmet upphör, men alarminställningen är
densamma, så alarmet kommer att aktiveras på nytt efter
24 timmar, eller nästa ställda alarmtid. Du måste
avaktivera alarmet genom att trycka på ALARM-knappen
på fjärrkontrollen för att stäga av indikatorlampan för
alarm på LED-skärmen. Detta kommer att avaktivera
alarmet helt, och stoppa alarmet från att omaktiveras var
24:e timme.
BYTA BATTERI I FJÄRRKONTROLLEN
Batterilucka
1. Lås/dra:
tryck åt höger
Fjärrkontrollen drivs av 1 x CR2025 knappcellsbatteri.
När energin är slut i fjärrkontrollens batteri, kan du byta
ut batteriet genom att följa dessa instruktioner:
10
knappen på
2. Dra ut
BYTA BATTERI I FJÄRRKONTROLLEN (FORTSÄTTNING)
1.
Hitta batteriluckan på fjärrkontrollen.
2.
Det finns en lås/dra-mekanism på batteriluckan som ser
till att den inte öppnas vid använding av fjärrkontrollen.
För att öppna batteriluckan, använd ett finger för att dra
låset mot mitten.
3.
När du trycker på detta lås, använd ett finger på andra
handen för att dra ut batteriluckan från fjärrkontrollen.
4.
Batteriluckan ska glida ut lätt för att exponera batterifack-
et som innehåller CR2025-batteriet.
5.
Ta ut det gamla batteriet och ersätt med ett nytt
CR2025-batteri. Se till att sätta in batteriet med rätt
laddning åt rätt håll genom att titta på laddningsinstruk-
tionerna på fjärrkontrollen.
6.
När det nya batteriet har satts in på rätt sätt i batterifack-
et, skjut tillbaka batteriluckan på fjärrkontrollen tills den
låsts på plats.
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR BATTERIER
VARNING: Om det läcker från CR2025-batteriet, ta ut
batteriet från enheten och släng det i närmaste
batteriholk. Tvätta omedelbart alla exponerade
kroppsytor, kläder eller möbler med tvål och vatten.
Om kontakt med ögon eller mun sker, spola genast med
rent vatten och sök omdelbar medicinsk hjälp.
VARNING: Använd inte ett batteri av annan storlek eller
typ än CR2025-batteriet.
VARNING:Värm inte eller plocka isär batteriet.
Kasta aldrig batteriet i eld eller vatten.
VARNING: Ladda aldrig CR2025-batteriet.
3. Ersätt med
ett nytt
CR2025
knappcellsbat-
teri

Advertisement

Chapters

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: