Download  Print this page

Radiomottagning; Automatisk Programmering Av Radiostaioner; Manuell Programmering Av Radiostationer Med Fjärrkontroll - Honeywell OVALE OVD270 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

TRÅDLÖS BLUETOOTH-LJUDKÄLLA
Spela trådlöst från en Bluetooth-enhet.
Bluetooth
Bluetooth ihopparad
Gå till Bluetooth Audio Source-läge genom att trycka på
1.
knappen på dockningshögtalaren, eller
fjärrkontrollen tills du ser
knappen kommer att blinka medan dockningshögta-
laren försöker para ihop sig med en Bluetooth-enhet.
Gå till Bluetooth inställningarna på din smartphone,
2.
platta, dator eller annan Bluetooth-enhet. Sök och koppla
till "Ovale Speaker".
3.
knappen kommer att sluta blinka när din
Bluetooth-enhet är ihopparad.
4.
Koppla ifrån din Bluetooth-enhet från "Ovale Speaker" när
du vill para ihop den med en ny enhet. Alternativt kan du
para ihop ytterligare en enhet eller en ny enhet genom att
/ PAIR
hålla in
knappen på fjärrkontrollen i ca 3 sekunder.
Ovale-högtalaren kommer då att växla tillbaka till ihopparning-
släge i Bluetooth, redo att kopplas ihop med en ny enhet.
5.
Upprepa steg 1 till 3 för att para ihop en annan
Bluetoothh-enhet.
6.
Koppla från din Bluetooth-enhet från "Ovale Speaker"
när du vill para ihop den med en ny enhet.
FM RADIO-LJUDKÄLLA
1.
Gå till FM-radios Audio Source-läge genom att trycka
knappen tills du ser ett radiostationsnummer (till
exempel "87.5") på LED-skärmen.
2.
I detta läge, tryck på
för att söka och välja en FM-radiostation att lyssna på.
Tryck på
knappen på huvudenheten i minst 2
/
sekunder för att aktivera autosök-funktionen för att
automatiskt söka efter nästa tillgängliga radiostation.
Efter att auto-sök hittat en station avslutas auto-sökning-
släget och du kan söka radiostationer manuellt genom att
trycka på
.
/
Blinkande lampa
ej ihopparad
Fast lampa
på LED-skärmen.
/
knappen på fjärrkontrollen
FM RADIO-LJUDKÄLLA

Radiomottagning

FM
ANTENNA
Endast FM-radiostationer kan mottas på denna
dockningshögtalare. Ibland kan radiomottagningen vara
svag. För optimal radiomottagning, justera och förläng
radioantennen som sitter på baksidan av dockningshögtalaren.
VIKTIGT: Det är rekommenderat att inte rikta radioanten-
nen mot andra radiomottagande enheter som kan störa
radiomottagning, som TV, VHS eller radioapparater.
Automatisk programmering av radiostationerna
1.
Håll in PROG-knappen på fjärrkontrollen i mer än 2
sekunder. "AUTO" kommer att visas på LED skärmen.
2.
Dockningshögtalaren kommer utomatiskt att söka efter
tillgängliga radiostationer och programmera dessa i
ordning efter mottagnigsstyrka.
3.
Den först programmerade radiostationen kommer
automatiskt att sändas när autoprogrammeringen är
slutförd.
Manuell programmering av radiostationer med
fjärrkontrollen
PROG-knappen på fjärrkontrollen används också för att
manuellt förinställa dina favoritstationer i FM Radio Audio
Source-läge. Du kan programmera upp till 20 förinställda
radiostationer.
1.
Tryck på PROG-knappen på fjärrkontrollen en gång.
LED-skärmen kommer att visa ett nummer från "P01",
P02" till "P20". "P01" innebär "Förinställt program 1"
och "P02" innebär "Förinställt program 2" osv.
Tryck på ▲ och ▼ knapparna på fjärrkontrollen för att
2.
välja det förinställda programnumret som du vill ställa in
en radiostation på (från 1 till 20).
3.
Tryck på
/
knappen på fjärrkontrollen för att välja
den FM-station du vill förinställa i det valda förinställda
programmet.
4.
När du har kommit till önskad station, tryck på
PROG-kappen en gång. Detta kommer automatiskt att
programmera radiostationen i det valda förinställda
programmet.
FM
ANTENNA
Radioantenn
DC IN 12V
AUX IN
7

Advertisement

Chapters

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: