Download  Print this page

Funktioner; Översikt Över Ovale™ DockningshÖgtalare - Honeywell OVALE OVD270 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

FUNKTIONER

Dockningsljudkälla för iPod/ iPhone/ iPad
SECTION
Trådlös Bluetooth ljudkälla
Ljudkälla för FM Radio (20 förinställda stationer tillgängliga)
Aux i ljudkällan (3.5mm ljudkabel ingår)
Fullt utrustad fjärrkontroll
Stereo-ljudsystem
Dynamisk 2-nivås basförstärkning
5 bands tonkontroll
Laddar din iPod/ iPhone/ iPad när enheten är dockad
Laddar och spelar musik samtidigt
Autosynk-klocka: Autosynkar tiden med din
iPod/ iPhone/ iPad när den är dockad
LED-skärm med fyra nivåer för ljusstyrka
Digital klockdisplay - 12/24-timmars bildskärm
Väckarklocka med alternativen att vakna till musik,
ljudsignal eller FM-radio
Alarm för försiktigt uppvaknande - alarmvolymen ökar
stegvis när det aktiverats
VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR
VARNING--LÄS OCH SPARA DESSA BRUKS- OCH
SÄKERHETSANVISNINGAR INNAN DU ANVÄNDER
DENNA PRODUKT.
Dessa instruktioner är avsedda att tillhandahålla viktig
information.Vid användning av elektroniska produkter bör
grundläggande försiktighetsåtgärder alltid vidtas för att
reducera risken för faror, vilka innefattar men ej är
begränsade till personskada, brand och elektrisk chock.
VARNING: läs alla instruktioner innan du använder denna
1.
produkt.
VARNING: För att reducera risken för elchock, koppla ur
2.
Ovale™ Trådlös dockningshögtalare från AC elkontakten
innan du rengör.
VARNING: Tillåt INTE barn att hantera eller använda
3.
denna produkt.
4.
VARNING: Försök INTE att koppla in eller använda denna
produkt om AC-strömadaptern, sladdar eller någon annan
del av Ovale™ Trådlös dockningshögtalare är skadad
eller korroderad.
VARNING: Ha INTE, koppla INTE in och driv INTE
5.
dockningshögtalaren, fjärrkontrollen eller några andra
delar i närheten av brännbara eller brandfarliga material.
VARNING: Håll dockningshögtalaren, fjärrkontollen och
6.
alla andra delar i kall eller rumstempererad miljö. Förvara
den INTE i ett rum med väldigt varm temperatur eller
under direkt solljus.
VARNING: Doppa INTE dockningshögtalaren, fjärrkontrol-
7.
len eller några andra delar i vatten eller annan vätska.
VARNING: Infoga EJ stift, nålar eller främmande föremål i
8.
produkten eller dess delar.
VARNING: Att lyssna på HÖGA ljud eller att lyssna på
9.
denna högtalare på väldigt hög volym kan försämra eller
skada hörseln.
ÖVERSIKT ÖVER OVALE™ DOCKNINGSHÖGTALARE
B
A.
• Sätt på enheten eller växla till standbyläge.
• Välj en ljudkälla eller menyval.
• Stoppa alarm eller ange snoozeläge för alarm.
B.
• Hoppa till föregående/nästa ljudfil.
• Sök och programmera radiostationer automatiskt.
• Välj eller autosök en radiostation.
• Välj en förinställd radiostation.
• Aktivera väckarklocka (under inställning av väckarklocka).
C.
• Justera volym.
• Ange manuellt klockslag.
• Ange manuellt tiden för väckarklockan i "ALA" läge.
• Justera ljusstyrka på LED-skärmen.
D.
Dockningsstation för iPod/ iPhone/ iPad.
• Docka en iPod/ iPhone/ iPad.
• Ladda en dockad iPod/ iPhone/ iPad.
FM
ANTENNA
D
C
A
ANTENN
DC IN 12V
AUX IN
PAGE
LED
skärm
Radio
DC-ingång
Aux
In-ingång
3

Advertisement

Chapters

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: