Download  Print this page

Toiminnot; Ovale™ Kaiuttimen Yhteenveto - Honeywell OVALE OVD270 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

TOIMINNOT

iPod/iPhone/iPad audiolähde
Langaton Bluetooth audiolähde
FM Radio audiolähde (ohjelmoitavissa 20 asemaa)
Aux audiolähde (mukana 3.5mm audiokaapeli)
Kaikki toiminnot sisältävä kaukosäädin
Stereoäänisysteemi
2-asteinen dynaaminen bassovahvistin
5 taajuuskorjain
Laataa sen olessa kytkettynä kaiuttimeen
Lataa ja toista musiikkia saman aikaisesti
Auto Synkronoi kello: auto synkronoi aika kaiuttimen
ollessa kytkettynä iPod/ iPhone/ iPad
LED näytön 4 kirkkausastetta
igitaalinen kellonäyttö – 12/ 24 tunnin näyttö
Herätyskellon äänivalinnat: musiikki, vakioäänet tai FM
radio
Hellä herätyskello - herätyskellon ääni voimistuu asteittain
TÄRKEITÄ TURVALLISUUS OHJEITA
VAROITUS--LUE JA SÄILYTÄ NÄMÄ KÄYTTÖ- JA
TURVALLISUUSOHJEET ENNEN TUOTTEEN
KÄYTTÖÖNOTTOA.
Näiden ohjeiden tarkoitus on antaa tärkeää tietoa.
Elektronisia laitteita käytettäessä on aina noudatettava
perusvarovaisuutta, sillä sen avulla voidaan vähentää
riskejä kuten tapaturmia, tulipaloja ja sähköiskuja jne.
VAROITUS: Lue kaikki ohjeet ennen laitteen käyttöön
1.
ottoa.
2.
VAROITUS: Vähentääksesi sähköiskun vaaraa, irrota
Ovale™ langaton kaiutin AC virtalähteestä ennen
siivoamista.
3.
VAROITUS: ÄLÄ anna lasten käsitellä tai käyttää tätä
laitetta.
4.
VAROITUS: ÄLÄ yritä käyttää tai kytkeä tätä laitetta AC
virtalähteeseen, jos virtaliitin, johdot tai jokin Ovale™
langattoman kaiuttimen osa on vaurioitunut tai syöpynyt.
5.
VAROITUS: ÄLÄ säilytä, lataa tai käytä kaiutinta,
kaukosäädintä tai muita osia polttoaineen taikka muiden
helposti syttyvien aineiden läheisyydessä.
6.
VAROITUS: Säilytä kaiutinta, kaukosäädintä ja muita osia
huoneen lämmössä taikka viileässä.
ÄLÄ säilytä kuumassa huoneessa taikka suorassa
auringon paisteessa.
7.
VAROITUS: ÄLÄ upota kaiutinta, kaukosäädintä tai muita
osia veteen tai muihin nesteisiin.
8.
VAROITUS: Älä laita laitteeseen tai sen osiin neuloja.
VAROITUS: VOIMAKKAIDEN äänten kuunteleminen tai
9.
tämän kaiuttimen kuuntelemille kovalla äänen
voimakkuudella voi vaurioittaa tai heikentää kuuloa.
3
OVALE™ KAIUTTIMEN YHTEENVETO
B
A.
• Käynnistä laite tai aseta se valmiustilaan.
• Valitse audiolähde tai päävalikko.
• Sammuta herätys tai käynnistä torkkutominto.
B.
• Siirry seuraavaan/ edelliseen äänitteeseen.
• Etsi ja ohjelmoi radioasemat automaattisesti.
• Valitse ja etsi automaattisesti radioasema.
• Valitse jo ohjelmoitu radioasema.
• Aktivoi herätyskello (herätyskelloa asetettaessa).
C.
• Säädä ääntä.
• Aseta kellon aika manuaalisesti.
• Aseta herätyskello aika manuaalisesti "ALA" toiminnassa.
• Säädä LED -näytön kirkkautta.
D.
Yhdistäminen iPod/ iPhone/ iPad
• Yhdistä iPod/ iPhone/ iPad.
• Laataa yhditettynä oleva iPod/ iPhone/ iPad.
FM
ANTENNA
PAGE
D
C
A
ANTENNI
DC suoja
DC IN 12V
AUX IN
LED
näyttäruutu
Radio
Aux
suoja

Advertisement

Chapters

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: