Download  Print this page

Advertisement

ASETUKSET
Laita virta päälle
Työnnä pistoke
1.
Mukana on 3 vaihdettavaa virtalähdeliitintä. Valitse oikea
tyyppi olinpaikkasi mukaan.
Kytke pistoke AC virta-adapteriin ja kytke.
Valaistusvirtasuojus
AC Virtaliitin
(yhdistä DC pistokkeeseen)
2.
Yhdistä AC virtalähde adapterin kaapeli DC pistokksee-
seen langattoman Ovale™ kaiuttimen takaosassa.
Kytke AC virta-adapteri saatavilla olevaan AC
3.
pistorasiaan.
4.
LED Näyttö loistaa, kun virta on kytketty oikealla tavalla.
Virta päällä/ valmiustilassa
1.
Paina
nappulaa kytkeäksesi Ovale™ langaton kaiutin
päälle. Kaiutin ja LED näyttö siirtyvät automaattisesti
viimeksi valittuun audiolähdetilaan.
2.
Paina ja pidä painettuna
saattaaksesi kaiuttimen "OFF" tilasta valmiustilaan.
Valmiustilassa koko laite sammuu ja vain kellon aika jää
näkyviin LED näytölle.
TÄRKEÄÄ: Irrota AC virtaliitin pistorasiasta sulkeaksesi
kaiutin sekä kellonäyttö täysin. Kaikki kello- ja
herätysasetukset poistuvat ja ne täytyy asettaa uudelleen
käynnistettäessä laite.
Kellon asetu
12 Tunnin Näyttö
PM
Näyttövalo
5
3 Vaihdettavat
virtalähdeliittimet
Vapauta pistoke
2. Vedä
Työnnä
AC Virtaliitin
(yhdistä AC pistorasiaan)
nappulaa noin 2 sekuntia
24 Tunnin näyttö
ASETUKSET (JATKUU)
Kellon asetus automaattista synkronointitoimintoa
käyttäen
1. Työnnä
1.
Varmista, että kaiutin on valmiustilassa ja ettei kelloa ole
vielä asetettu.
2.
Nosta valaistus suojusta ja aseta hellävaraisesti iPod/
iPhone/ iPad paikoilleen jalustaan. Aseta iPad jalusta
valaistuspistokkeen taakse kytkeässäsi iPad.
TÄRKEÄÄ: Poista kaikki iPod/ iPhone/ iPad suojukset
ennen laitteen asettamista kaiuttimen telineeseen.
3.
Kytke iPod/ iPhone/ iPad:isi kaiuttimeen ja odota noin 5
sekuntia.
4.
LED näytön aika mukautuu automaattisesti iPod/ iPhone/
iPad:isi aikaan.
TÄRKEÄÄ: Koska kello synkronoituu iPod/ iPhone/ iPad:isi
ajan kanssa, varmista laitteesi ajan oikeellisuusenne
AC Pistorasia
kellon ajan asettamista automaattisesti synkronisoiden.
TÄRKEÄÄ: Suoritettuasi automaattisen ajan asetustoimin-
non ensimmäisen kerran, kaiutin ei synkronoi aikaa
automaattisesti kytkiessäsi sen johonkin toiseen
laitteeseen. Aikaa voidaan muuttaa manuaalisesti
päälaitetta taikka kaukosäädintä käyttämällä, tai voit
irrottaa ja kytkeä virtaadapterin poistaaksesi aiemman
autosynkronoidun ajan ja toistaa sitten kellon asettaminen
automaattisen synkronoinnin avulla seuraamalla yllä
esitettyjä askeleita.
Kellon asettaminen kaukosäätimen avulla
1.
Varmista, että kaiutin on valmiustilassa, tai siirry
valmiustilaan painamalla ja pitämällä nappulaa
painettuna 2 sekunnin ajan, siihen saakka kunnes
näytölle ilmestyy kellon aika.
2.
Paina ja pidä painettuna kaukosäätimen CLOCK nappulaa
2 sekunnin ajan, kunnes näet "24H" tai "12H" välkkyvän
LED näytöllä.
Paina kaukosäätimen ▲ ja ▼ nappuloita valitaksesi 12
3.
tai 24 tunnin näyttäformaatin. Paina CLOCK nappulaa
valitaksesi.
Paina ▲ ja ▼ uudelleen valitaksesi tunnin asetuksen.
4.
Tunnit vilkkuvat sillä välin, kun valitset oikean
tuntimäärän. Paina CLOCK nappulaa vahvistaaksesi.
Kun tnnit ovat asetettu, paina ▲ ja ▼ nappuloita jälleen
5.
valitaksesi minuutit. Paina CLOCK nappulaa
vahvistaaksesi.
LED näyttö:
kelloa ei
asetettu

Advertisement

Chapters

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: