Download  Print this page

Advertisement

INSTALLERING

Anslut ström
SECTION
Sätt i kontakten
1.
Det finns 3 utbytbara pluggar till strömadaptern som följer
med AC-strömadaptern.
Välj den rätta pluggen för din plats. För in pluggen i
AC-strömadaptern och lås på plats.
AC-strömadapter (sätt in i ett
Lightning-dockans
fodral
AC-strömadapter (sätt
in en DC-ingång)
2.
Anslut AC-strömadapterns kabel till DC-ingången på
baksidan av Ovale™ Trådlös dockningshögtalare.
3.
Sätt in AC-strömadaptern i ett ledigt AC-eluttag.
4.
LED-skärmen kommer att lysa för att markera att
strömmen har anslutits korrekt.
Power On/ Standby-läge
1.
Tryck på
knappen för att sätta PÅ Ovale™ Trådlös
dockningshögtalare. Högtalaren och LED-skärmen
kommer automatiskt att växla till det senast valda Audio
Source-läget.
2.
Tryck på och håll in
stänga "AV" högtalaren till standby-läge. I standbyläge
stägs hela enheten av och endast klockslaget kommer att
visas på LED-skärmen.
VIKTIGT: Koppla ur AC-strömadaptern för att helt stänga
av enheten och klockskärmen. Alla tids- och alarmin-
ställningar kommer att glömmas bort och måste
återställas när högtalaren kopplas till ström igen.
Inställning av tid
12-timmarsdisplay
PM
indikatorlampa
3 utbytbara pluggar
Släpp kontakten
2. Dra
Tryck
AC-eluttag)
AC-eluttag
knappen i cirka 2 sekunder för att
24-timmarsdisplay
INSTALLERING (FORTSÄTTNING)
Ställa in tid genom att använda autosynk-funktionen
för klockan.
1. Tryck
1.
Se till att dockningshögtalaren är i standby-läge och att
tiden ännu inte ställts in.
2.
Lyft på locket till Lightning-dockan för att få fram
Lightning-dockningskontakten.
Sätt in iPad-stället bakom Lightning-dockningskontakten
när du dockar en iPad.
VIKTIGT: Du måste ta bort externa fodral till iPod/ iPhone/
iPad innan du dockar enheten på dockningshögtalaren.
3.
Docka din iPod/ iPhone/ iPad på dockningshögtalaren och
vänta ca 5 sekunder.
4.
Tiden på din LED-skärm kommer automatiskt att matcha
tiden på din iPod/ iPhone/ iPad.
VIKTIGT: Eftersom klockan synkroniseras med tiden på
din iPod/ iPhone/ iPad, bör du se till att tiden på din enhet
är korrekt innan du använder autosync-funktionen för
klockan.
VIKTIGT: När du har genomfört denna autosynk-procedur
första gången kommer dockningshögtalaren inte att
autosynka tiden med andra enheter som dockas
senare.Tiden kan bara ändras manuellt genom att anväda
knapparna på dockningshögtalaren eller fjärrkontrollen,
du kan också koppla ur och åter koppla in strömadaptern
för att upphäva tidigare autosynkroniserad tid och
upprepa stegen för autosynkning av klockan.
Ställa väckarklockan genom att använda fjärrkontrollen
1.
Se till att dockningshögtalaren är i standbyläge, eller byt
till standbyläge genom att hålla in
sekunder tills skärmen visar klockslaget.
2.
Håll in CLOCK-knappen på fjärrkontrollen i ca 2 sekunder,
tills du ser "24H" eller "12H" blinka på LED-skärmen.
Tryck på ▲ och ▼ knapparna på fjärrkontrollen för att
3.
välja ett 12- eller 24-timmarsformat på skärmen. Tryck
på CLOCK-knappen för att bekräfta.
Tryck på ▲ och ▼ knapparna igen på fjärrkontrollen för
4.
att välja ett 12- eller 24-timmarsformat. Tryck på
CLOCK-knappen för att bekräfta. Tryck på CLOCK
knappen för att bekräfta.
När timsiffran har ställts in, tryck på ▲ och ▼
5.
knapparna igen för att välja minuter. Minutsiffrorna
kommer att blinka medan du väljer rätt siffra för minuter.
Tryck på CLOCK knappen för att bekräfta.
LED-skärm:
Tid ej inställd
knappen i 2
5

Advertisement

Chapters

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: